Stručna izdanja sa rešenjima za primenu propisa u praksi

AKTUELNO

NOVI PROPISI, SUDSKA PRAKSA, SLUŽBENA MIŠLJENJA, MODELI I KOMENTARI

Izdvajamo najnovije akte državnih organa i autorske radove unete u bazu programa „Propis Soft“

NOVI ZAKONI I DRUGI PROPISI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije („Sl. glasnik RS“, br. 94/2021) koji se primenjuje od 5. oktobra 2021. god.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora („Sl. glasnik RS“, br. 93/2021) koji se primenjuje od 1. oktobra 2021. god.
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju javnih izvršitelja („Sl. glasnik RS“, br. 92/2021)
 • Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021) koji se primenjuje nakon 23. marta 2021. god.
 • Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021) koji se primenjuje nakon 19. decembra 2021. god.
 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2022. godine („Sl. glasnik RS“, br. 87/2021)
 • Pravilnik o merilima za utvrđivanje ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2021) koji se primenjuje 11. septembra 2021. god.
 • Uredba o dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 86/2021) koja se primenjuje od 3. septembra 2021. god.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 85/2021) koji se primenjuje od 1. septembra 2021. god.
 • Pravilnik o posebnom programu obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 85/2021) koji se primenjuje od 1. septembra 2021. god.
 • Uredba o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja („Sl. glasnik RS“, br. 83/2021) koja se primenjuje od 4. septembra 2021. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS“, br. 52/2021) koji se primenjuje od 1. juna 2021. god.

NOVA SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Odluka deteta na odvajanje od roditelja (čl. 60., 65. i 266. Porodičnog zakona)
 • Posledica apsolutnog karaktera roditeljskog prava (čl. 68., 69. I 77. Porodičnog zakona)
 • Preuzimanje deteta nakon smrti roditelja kome je povereno (čl. 77., 84. I 272. Porodičnog zakona)
 • Priznanje poravnanja o vršenju roditeljskog prava i dečijem izdržavanju (čl. 66., 86. I 89. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja)
 • Procesna pravila kod priznanja stranih sudskih odluka (čl. 86. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja)
 • Nenadležnost parničnog suda za utvrđenje prava preduzetnika za obavljanje određene delatnosti (čl. 1. ZPP)
 • Ništave odredbe o osiguranju sopstvenog potraživanja prema korisniku kredita (čl. 12., 103., 1065. i 1066. ZOO)
 • Korisnik kredita kao strana van ugovornog odnosa između banke i nacionalne korporacije (čl. 1065. ZOO i čl. 1. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita)
 • Značaj nesavesnosti banke pri obračunu kamate kod vraćanja troškova obrade kredita (čl. 214. i 1065. ZOO)
 • Evidentiranje prometa ostvarenog putem interneta (čl. 3. Zakona o fiskalnim kasama)
 • Odluka Štetne posledice na području suda prebivališta oštećenog (čl. 44. ZPP)
 • Kumulativni uslovi za obavezanje tužioca da naknadi tuženom parnične troškove (čl. 156. ZPP)
 • Angažovanje branioca kada nije predviđena obavezna odbrana (čl. 68. ZKP)

NOVI MODELI I OBRASCI

 • Pravilnik o ispitima u osnovnoj školi
 • Rešenje o izricanju opomene za lakšu povredu radne obaveze zaposlenom u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom sa zdravstvenim smetnjama zbog nemogućnosti raspoređivanja na druge odgovarajuće poslove
 • Pravilnik o nabavkama na koje se zakon ne primenjuje
 • Zapisnik o primopredaji nepokretnosti
 • Izjava članova skupštine da su izmirene sve obaveze udruženja
 • Izjašnjenje na upozorenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu
 • Rešenje o isplati naknade štete zaposlenom zbog povrede na radu
 • Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala
 • Spisak dokumentarnog materijala za uništavanje
 • Odluka o uvođenju pripravnosti u zdravstvenoj ustanovi

NOVI KOMENTARI

 • Prikaz zakona o elektronskom fakturisanju
 • Sticanje prava svojine na nepokretnosti u državnoj svojini putem održaja
 • Da li je moguć kredit u devizama?
 • Novine u postupku izvršenja na nepokretnosti
 • Novine kojima je poboljšan tekst ZIO – „Sl. glasnik RS“, br. 54/2019
 • Ko ima ovlašćenje za izricanje sankcija?
 • Da li je nadrilekar samo prevarant?
 • Odnos zakona i kolektivnog ugovora – međunarodni okvir i nacionalno pravo
 • Nekoliko slabosti u ZIO – pre izmena iz „Sl. glasnika RS“, br. 54/2019
 • Zaštita putnika i njihovih prava
 • Korupcija u pravosuđu – slučajevi iz prakse
 • Veštačenje fizičkih bolova u parnici
 • Formalistički, restriktivni i nefleksibilan pristup suda kao osnov za povredu prava na pravično suđenje
 • Krivično delo oduzimanje maloletnog lica
 • Odbrana maloletnika odnosno maloletnih učinioca krivičnih dela u krivičnom postupku i pravo na izabranog branioca
 • Naknada izgubljene zarade kao naknada štete
 • Krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica
 • Krivična dela za koja odgovaraju pravna lica
 • Zaštita putnika i njihovih prava
 • Uživaju li alkoholičari zaštitu od otkaza?

BESPLATAN SADRŽAJ

Ovde možete pročitati i preuzeti besplatne propise, sudsku praksu, službena mišljenja, modele akata i komentare

ZAKONI I DRUGI PROPISI

Pogledajte tekstove najčešće korišćenih zakona i drugih propisa

SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

Pogledajte neke od najznačajnih odluka sudova i službenih mišljenja nadležnih organa

MODELI I OBRASCI

Preuzmite besplatno modele akata ili obrasce koje možete koristiti u svakodnevnom radu

KOMENTARI

Pročitajte komentare o primeni propisa u praksi, prikaze novih ili izmenjenih zakona

OSTALO

Preuzmite besplatno ostale korisne dokumente za primenu propisa u praksi

ELEKTRONSKA I ŠTAMPANA IZDANJA IZ OBLASTI PRAVA

Profi Sistem Com punih 17 godina se bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška u radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnim organima i institucijama, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

Propis Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

Specijal javne nabavke

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i  štampano stručno izdanje.

Prosvetni Pravni Savetnik

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitnoobrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik.

Profi Obračun Kamata

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za  obračunavanje svih vrsta kamata. Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata…

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži:
registar i bazu propisa, sudsku praksu, sl. mišljenja, povezane pravne akte, modele akata, komentare i napomene naše redakcije, alarm za praćenje

Predmeti i utuženja

PREDMETI-UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje svih vrsta predmeta namenjeno javnim preduzećima.

Advokat Lider

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, rokova i termina.

Advokatski Rokovnik

ADVOKATSKI ROKOVNIK

Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka.

PREDNOSTI NAŠIH PROIZVODA

Glavne prednosti

Jasnim prepoznavanjem potrebe korisnika za određenju problematiku razvijamo specijalizovana izdanja za određene profesije, oblasti i delatnosti rada.

Sve naše proizvode korisnici opisuju epitetima – pouzdan, izuzetno efikasan, ažuran, sveobuhvatan, intuitivan i jednostavan za korišćenje.

Pravna i tehnička podrška

Pravna podrška podrazumeva da je sadržaj programa uvek ažuran i aktuelan, usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu, redovno obaveštavanje o svim najvažnijim pravnim aktuelnostima i pomoć korisnicima kroz upućivanje i usmeravanje na pravne akte koji su im potrebni.

Tehnička podrška stoji na raspolaganju svim aktivnim korisnicima programskih paketa Profi Sistema, podrazumeva pomoć pri instalaciji i reinstalaciji programa, aktivaciji, registraciji kao i pomoć pri korišćenju programa za sve vreme trajanja licence.

Naši stručni saradnici

Na našu stručnost ukazuje i spisak naših saradnika, istaknutih profesora pravnih fakulteta, sudija, advokata, tužilaca, sudskih veštaka i drugih stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Pogledajte listu naših stručnih saradnika.

timeline-2014-1

Štampana izdanja

Kompletnu podršku lakšoj primeni propisa u praksi, uz elektronska izdanja, obezbeđuju štampana stručna izdanja koja sadrže autorske tekstove u vidu komentara, sa modelima akata za primenu propisa… Povod za izdavanje stručnih izdanja su problemi prilikom primene propisa u praksi, kao i novi zakoni ili njihove izmene i dopune.

PRAVNI PORTAL

Besplatni stručni portal namenjem svim pravnicima. Cilj servisa je komunikacija i razmena mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa. Postoji od 2010. godine.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.