Stručna izdanja sa rešenjima za primenu propisa u praksi

AKTUELNO

NOVI PROPISI, SUDSKA PRAKSA, SLUŽBENA MIŠLJENJA, MODELI I KOMENTARI

Izdvajamo najnovije akte državnih organa i autorske radove unete u bazu programa „Propis Soft“

NOVI ZAKONI I DRUGI PROPISI

 • Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja izveštaja o troškovima referendumske kampanje („Sl. glasnik RS“, br. 2/2022) koji se primenjuje od 9. januara 2022. god.
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Sl. glasnik RS“, br. 132/2021) koji se primenjuju od 1. januara 2022. god.
 • Zakon o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“, br. 130/2021) koji se primenjuje od 30. decembra 2021. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 130/2021) koji se primenjuje od 1. januara 2022. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021) koji se primenjuje od 29. decembra 2021. god.
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021) koji se primenjuje od 29. decembra 2021. god.
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021) koji se primenjuje od 29. decembra 2021. god.
 • Zakon o inovacionoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021) koji se primenjuje od 5. januara 2022. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021) koji se primenjuje od 5. januara 2022. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021) koji se primenjuje od 5. januara 2022. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021) koji se primenjuje od 5. januara 2022. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021) koji se primenjuje od 5. januara 2022. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021) koji se primenjuje od 5. januara 2022. god.

NOVA SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Usmeravanje troškova postupka na dobrobit dece (čl. 207. Porodičnog zakona)
 • Uticaj roditelja na mišljenje dece (čl. 65. Porodičnog zakona)
 • Odnos najboljeg interesa deteta i njegovog mišljenja (čl. 6. I 65. Porodičnog zakona)
 • Suština naknade nematerijalne štete (čl. 200. ZOO)
 • Dostavljanje presude na bosanskom jeziku (čl. 10. I 79. Ustava Republike Srbije, čl. 12. Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma i čl. 96. ZPP)
 • Odluka deteta na odvajanje od roditelja (čl. 60., 65. i 266. Porodičnog zakona)
 • Posledica apsolutnog karaktera roditeljskog prava (čl. 68., 69. I 77. Porodičnog zakona)
 • Preuzimanje deteta nakon smrti roditelja kome je povereno (čl. 77., 84. I 272. Porodičnog zakona)
 • Priznanje poravnanja o vršenju roditeljskog prava i dečijem izdržavanju (čl. 66., 86. I 89. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja)
 • Procesna pravila kod priznanja stranih sudskih odluka (čl. 86. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja)
 • Nenadležnost parničnog suda za utvrđenje prava preduzetnika za obavljanje određene delatnosti (čl. 1. ZPP)
 • Ništave odredbe o osiguranju sopstvenog potraživanja prema korisniku kredita (čl. 12., 103., 1065. i 1066. ZOO)

NOVI MODELI I OBRASCI

 • Odluka o raspisivanju konkursa za prijem u radni odnos u ustanovu obrazovanja
 • Rešenje po žalbi kojim se potvrđuje rešenje konkursne komisije o izboru kandidata po raspisanom konkursu za prijem u radni odnos
 • Rešenje po žalbi kojim se poništava rešenje konkursne komisije o izboru kandidata po raspisanom konkursu za prijem u radni odnos
 • Rešenje o izboru kandidata po raspisanom konkursu za prijem u radni odnos na određeno vreme u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
 • Rešenje o izboru kandidata po raspisanom konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
 • Pravilnik o ispitima u osnovnoj školi
 • Rešenje o izricanju opomene za lakšu povredu radne obaveze zaposlenom u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom sa zdravstvenim smetnjama zbog nemogućnosti raspoređivanja na druge odgovarajuće poslove
 • Pravilnik o nabavkama na koje se zakon ne primenjuje
 • Zapisnik o primopredaji nepokretnosti

NOVI KOMENTARI

 • „Bus-plus“ kao obaveza ili opcija za zaposlene kod troškova prevoza
 • Prikaz zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
 • Izmene u oblasti zapošljavanja
 • Problem vakcinacije iz pravnog ugla-diskriminacija
 • Da li je moguć kredit u devizama?
 • Prikaz zakona o elektronskom fakturisanju
 • Sticanje prava svojine na nepokretnosti u državnoj svojini putem održaja
 • Da li je moguć kredit u devizama?
 • Novine u postupku izvršenja na nepokretnosti
 • Novine kojima je poboljšan tekst ZIO – „Sl. glasnik RS“, br. 54/2019
 • Ko ima ovlašćenje za izricanje sankcija?
 • Da li je nadrilekar samo prevarant?
 • Odnos zakona i kolektivnog ugovora – međunarodni okvir i nacionalno pravo
 • Nekoliko slabosti u ZIO – pre izmena iz „Sl. glasnika RS“, br. 54/2019
 • Zaštita putnika i njihovih prava
 • Korupcija u pravosuđu – slučajevi iz prakse
 • Veštačenje fizičkih bolova u parnici
 • Formalistički, restriktivni i nefleksibilan pristup suda kao osnov za povredu prava na pravično suđenje
 • Krivično delo oduzimanje maloletnog lica

BESPLATAN SADRŽAJ

Ovde možete pročitati i preuzeti besplatne propise, sudsku praksu, službena mišljenja, modele akata i komentare

ZAKONI I DRUGI PROPISI

Pogledajte tekstove najčešće korišćenih zakona i drugih propisa

SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

Pogledajte neke od najznačajnih odluka sudova i službenih mišljenja nadležnih organa

MODELI I OBRASCI

Preuzmite besplatno modele akata ili obrasce koje možete koristiti u svakodnevnom radu

KOMENTARI

Pročitajte komentare o primeni propisa u praksi, prikaze novih ili izmenjenih zakona

OSTALO

Preuzmite besplatno ostale korisne dokumente za primenu propisa u praksi

ELEKTRONSKA I ŠTAMPANA IZDANJA IZ OBLASTI PRAVA

Profi Sistem Com punih 20 godina se bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška u radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnim organima i institucijama, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

Propis Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

Specijal javne nabavke

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i  štampano stručno izdanje.

Prosvetni Pravni Savetnik

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitnoobrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik.

Profi Obračun Kamata

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za  obračunavanje svih vrsta kamata. Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata…

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži:
registar i bazu propisa, sudsku praksu, sl. mišljenja, povezane pravne akte, modele akata, komentare i napomene naše redakcije, alarm za praćenje

Predmeti i utuženja

PREDMETI-UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje svih vrsta predmeta namenjeno javnim preduzećima.

Advokat Lider

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, rokova i termina.

Advokatski Rokovnik

ADVOKATSKI ROKOVNIK

Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka.

PREDNOSTI NAŠIH PROIZVODA

Glavne prednosti

Jasnim prepoznavanjem potrebe korisnika za određenju problematiku razvijamo specijalizovana izdanja za određene profesije, oblasti i delatnosti rada.

Sve naše proizvode korisnici opisuju epitetima – pouzdan, izuzetno efikasan, ažuran, sveobuhvatan, intuitivan i jednostavan za korišćenje.

Pravna i tehnička podrška

Pravna podrška podrazumeva da je sadržaj programa uvek ažuran i aktuelan, usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu, redovno obaveštavanje o svim najvažnijim pravnim aktuelnostima i pomoć korisnicima kroz upućivanje i usmeravanje na pravne akte koji su im potrebni.

Tehnička podrška stoji na raspolaganju svim aktivnim korisnicima programskih paketa Profi Sistema, podrazumeva pomoć pri instalaciji i reinstalaciji programa, aktivaciji, registraciji kao i pomoć pri korišćenju programa za sve vreme trajanja licence.

Naši stručni saradnici

Na našu stručnost ukazuje i spisak naših saradnika, istaknutih profesora pravnih fakulteta, sudija, advokata, tužilaca, sudskih veštaka i drugih stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Pogledajte listu naših stručnih saradnika.

timeline-2014-1

Štampana izdanja

Kompletnu podršku lakšoj primeni propisa u praksi, uz elektronska izdanja, obezbeđuju štampana stručna izdanja koja sadrže autorske tekstove u vidu komentara, sa modelima akata za primenu propisa… Povod za izdavanje stručnih izdanja su problemi prilikom primene propisa u praksi, kao i novi zakoni ili njihove izmene i dopune.

PRAVNI PORTAL

Besplatni stručni portal namenjem svim pravnicima. Cilj servisa je komunikacija i razmena mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa. Postoji od 2010. godine.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.