Search

97. broj časopisa “Advokatska Kancelarija” septembar 2022.

TEMA BROJA je „Pravo na imovinu kroz domaće propise i čl. 1 Protokol čl. 1 uz EKLJP“, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – u septembru, kao temu novog broja, predstavićemo detaljan stručni rad naše saradnice iz Pravosudne akademije o pravu na imovinu kroz domaće propise, a naročito kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Zašto je važno ostvarenje zabranjene posledice?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se važnošću ostvarenja zabranjene posledice u krivičnom i prekršajnom pravu, odnosno pitanjem zašto postoji nerazumevanje u vezi sa zabranjenom posledicom.

DETALJNIJE O IZDANJU

Propis Soft Online

Časopisi i webinari