Search

98. broj časopisa “Advokatska Kancelarija” oktobar 2022.

TEMA BROJA je „Da li je advokat bespotreban trošak?“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – konkretan povod za temu broja je naređenje koje je Prvi osnovni sud u Beogradu objavio na svom sajtu, a koje su prihvatili i ostali sudovi, da se advokati svrstaju u treća lica kojima je neophodno da imaju overeno punomoćje prilikom podnošenja zahteva i preuzimanja uverenja da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Zašto lekar i dalje ne može da bude kažnjen za primanje mita?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se prema trenutno važećim propisima prema kojima davanje bilo kakvog poklona lekaru nije i nikako ne može biti krivično delo, jer ako čitamo propise onako kako sada glase, nažalost, sada to nije moguće, iako tužilaštva gone a sudovi uporno kažnjavaju lekare zbog primanja i traženja mita.

DETALJNIJE O IZDANJU

Propis Soft Online

Časopisi i webinari