Search

Preporučena pravna izdanja za javne nabavke

Godinama smo sigurna pravna podrška u sprovođenju postupaka javnih nabavki, kako za naručioce tako i za ponuđače. Predstavljamo Vam proizvode koji obezbeđuju potpunu pravnu sigurnost i jednostavno sprovođenje postupaka javnih nabavki, ali i elektronska i štampana izdanja za primenu propisa iz drugih oblasti prava, kao i specijalizovane programe za vođenje evidencije predmeta, obračunavanje kamata, različite vrste podsetnika…

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima i neophodnim pravnim dokumentima, dostupnost za pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i dobijanje štampanog stručnog izdanja – „Bilten Javnih nabavki“

Službena mišljenja, uputstva Uprave za javne nabavke, odnosno Kancelarije za javne nabavke i stavovi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

DODACI ZA JAVNE NABAVKE

Automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN, mišljenja, stavovi, uputstva nadležnih organa, najčešća pitanja…

PAKET PRAVNIH KONSULTACIJA

Uz paket “Specijal Javne nabavke” obezbeđene su Vam pravne konsultacije sa timom eksperata u vezi sa nedoumicama i specifičnim situacijama u sprovođenju postupka javnih nabavki.

BILTEN JAVNIH NABAVKI

Stručni časopis za uspešno sprovođenje javnih nabavki

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM NAJZNAČAJNIJIH NOVINA I MODELIMA + CD SA MODELIMA I OBRASCIMA

ZATEZNA KAMATA U PRAKSI - PRAVO NA KAMATU, OBRAČUN, TOK I ODNOS SA UGOVORNOM KAMATOM

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari