Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje predmeta

Predmeti - utuženja

Predstavljamo Vam proveren i efikasan softverski paket koji će Vam omogućiti da ubrzate i unapredite rad sa svim vrstama predmeta. Pomoći će Vam da izvršavate zakonske obaveze u vezi sa evidentiranjem sudskih sporova i drugih postupaka i omogućiti da uredite praćenje toka postupaka, sa sadržinskim podacima o vrsti i vrednosti spora ili drugog postupka, o preduzetim radnjama i aktima, kao i o podacima za finansijske izveštaje o nastalim troškovima iz sporova ili drugih postupaka.

Glavne prednosti

  • Razvijen je u skladu sa zahtevima i potrebama javnih preduzeća koja se bave komunalnim i srodnim delatnostima
  • Efikasan sistem za vođenje svih vrsta pravnih predmeta i sporova
  • Praćenje finansija po pitanju troškova postupaka, vođenja spora i zastupanja
  • Praćenje toka i statusa predmeta
  • Kompletna analitika dostupnu u svakom trenutku za različite potrebe
  • Uređen sistem vođenja svih vrsta predmeta (internih, sudskih, finansijskih, izvršnih i dr.)
  • Delovodnik
  • Obračun zakonske zatezne kamate

Najbitniji sadržaji i funkcije

Formiranje predmeta i evidencija

Unosom osnovnih podataka o stranci otvarate predmet…

Finansije-troškovi predmeta i naplata

Za svaki predmet možete voditi Vaša potraživanja u sporu ili drugom postupku (osnovni dug), zatim troškove koje imate…

Dokumenti

Pored osnovnih podataka, u svaki predmet možete smestiti dokumente koje sami kreirate, ali i eksterne dokumente…

Podsetnik – rokovi

Softverski paket PREDMETI – UTUŽENJA sadrži kalendarski rokovnik sa alarmom obaveza…

Pretrage i dostupnost podataka

Svi podaci su dostupni jednostavnom pretragom već na početnoj strani i to pretragom klijenata, predmeta, dokumenata…

Statistika i izveštaji

U svakom trenutku, u samo par koraka, dostupno je kreiranje raznovrsnih izveštaja…

Baza modela, podnesaka, obrazaca i ugovora

Obimna baza modela, pokriva sve oblasti prava i različite aktivnosti i potrebe što olakšava rad prilikom kreiranja podnesaka i ostalih dokumenata…

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari