Search

Savetnik za Javna Preduzeća

Sva Javna preduzeća su pod stalnim nadzorom osnivača, ministarstava,
Državne revizorske institucije i drugih nadležnih organa!

Država Srbija od 1. januara 2023. godine sprovodi nadzor svih javnih preduzeća u Republici Srbiji putem specijalizovanog softvera!

Savetnik za Javna Preduzeća je sistem koji predstavlja specijalizovano rešenje sa instrukcijama i gotovim rešenjima za primenu propisa u Javnim preduzećima, pokrivajući sve oblasti Vašeg poslovanja:

• specifičnosti poslovanja Javnih preduzeća,
• obaveze Javnih preduzeća kao vršilaca komunalnih ili drugih delatnosti,
• odnos sa korisnicima u pogledu vršenja delatnosti, pružanja i obustave isporuke,
• radni odnosi,
• specifičnosti kod primene Posebnih kolektivnih ugovora za Javna preduzeća,
• izbor organa Javnog preduzeća – uslovi za izbor nadzornog odbora, direktora i vd direktora i ostalih zastupnika,
• pitanja u vezi sa registracijom u APR-u,
• izvršni postupak za namirenje,
• javna svojina,
• informacije od javnog značaja,
• zaštita podataka o ličnosti…

SAVETNIK ZA JAVNA PREDUZEĆA sadrži:
 

Specijalizovani program na računaru u kome je detaljno i u prvom planu dato sve što se direktno odnosi na rad javnih preduzeća:
instrukcije za primenu propisa, tumačenja, komentari, mišljenja, odgovori na najčešća pitanja od strane vaših kolega, modeli akata , napomene naše redakcije…
+
Alarm za javna preduzeća – koji Vas putem mejla, sms-a i programa obaveštava o svim važnim obavezama i zakonskim normama za vašu konkretnu delatnost
+
Komunikacija sa pravnim stručnjacima – odgovori na konkretna pitanja, rešavanje specifičnih situacija za Vašu delatnost i preduzeće
+
Časopis Rad, prava i obaveze – online časopis koji obrađuje specifičnosti rada u Javnom preduzeću iz ugla eminentnih stručnjaka iz ove oblasti
+
Webinari – obrađivanje aktuelnih tema, otklanjanje nedoumica
+
Propis Soft – kompletna baza propisa Republike Srbije (propisi, mišljenja, sudska praksa i modeli akata iz svih oblasti prava)
+
Opcija “Tumačenje i primena” – sugerisanje i upućivanje na relevantna akta

SAVETNIK ZA JAVNA PREDUZEĆA je namenjen svim Javnim preduzećima koja obavljaju delatnosti:


• snabdevanje vodom za piće;
• prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda;
• proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom;
• upravljanje komunalnim otpadom;
• gradski i prigradski prevoz putnika;
• upravljanje grobljima i sahranjivanje;
• pogrebna delatnost;
• upravljanje javnim parkiralištima;
• obezbeđivanje javnog osvetljenja;
• upravljanje pijacama;
• održavanje ulica i puteva;
• održavanje čistoće na površinama javne namene;
• održavanje javnih zelenih površina;
• dimničarske usluge;
• delatnost zoohigijene;
• javna preduzeća koja se bave kulturom, sportom i drugim delatnostima.

Ova stručna literatura trenutno je po povlašćenom cenovniku!

Cena 45.100 dinara sa uračunatim PDV-om

Imate pitanje?

Pozovite nas
Pokrenite chat sa nama

Propis Soft Online

Časopisi i webinari