Search

Naknada troškova za advokatske usluge uvećane za iznos PDV

Obaveštavamo Vas da je Prekršajni apelacioni sud objavio novo pravno shvatanje usvojeno na sednici svih sudija ovog suda od 26. decembra 2023. godine.

Na pitanje da li okrivljenom koga je u prekršajnom postupku zastupao advokat obveznik poreza na dodatu vrednost treba dosuditi troškove za pružene advokatske usluge uvećane za iznos poreza na dodatu vrednost, ovaj sud usvojio je sledeće pravno shvatanje:

Okrivljeni sa svojstvom fizičkog lica koga je u prekršajnom postupku zastupao advokat obveznik poreza na dodatu vrednost, ima pravo na naknadu troškova na pruženu advokatsku uslugu, uvećanih za iznos poreza na dodatu vrednost, pod uslovom da uz zahtev dostavi potvrdu o evidenciji u sistemu PDV kao dokaz.

Celokupno pravno shvatanje možete pogledati u okviru programa “Propis Soft”.

Propis Soft Online

Časopisi i webinari