Webinari

Video materijali kroz koji se daju rešenja na probleme u primeni propisa!

Webinari u organizaciji Profi Sistema zasnovani su na dugogodišnjem iskustvu, u skladu sa sugestijama i pitanjima naših korisnika, a sa idejom davanja rešenja za primenu novoobjavljenih propisa i propisa koji su već na snazi, kojima možete pristupiti neograničeni broj puta u svakom trenutku sa svakog uređaja.

Konkretni odgovori za praktičnu primenu propisa iz svih oblasti prava.

Vi se pitate mi odgovaramo!!! Kroz sugestije, pitanja i nedoumice korisnika, biramo teme u kojima Vam nudimo rešenja kroz video materijal koji Vam je uvek dostupan.

Kratak, jednostavan i ekonomičan pristup rešenju pravne nedoumice u vezi primene propisa ili vid obuke za pojedinca ili grupu.

Pristup webinarima, u narednih godinu dana, možete obezbediti uz neki od naših paketa. Detaljnije…

Dodatne informacije možete dobiti pozivom na 026/ 644-433 – lok 3, 642-501 ili preko adrese prodaja@profisistem.rs

Izdvajamo

Aktivna legitimacija u postupku javne nabavke

U ovom webinaru imate priliku da se upoznate sa novim stavom Republičke komisije od izuzetne važnosti za postupanje u postupku zaštite prava, a odnosi se na sledeće pitanje: Da li postoji aktivna legitimacija ako ponuđač nije osporio i stručnu ocenu sopstvene ponude, već samo ponudu izabranog ponuđača?

Sa stanjem propisa na dan 27.03.2023. god.

Video-nadzor od strane poslodavca

Kako upotrebiti video-nadzor a da se pri tome ne ugroze ova zakonom zaštićena prava, a koja su prava lica koja su obuhvaćena video-nadzorom?

U webinaru detaljno pojašnjavamo:
• Sve propise koje uređuju ovu oblast i dajemo relevantna tumačenja;
• Video nadzor zaposlnih;
• Video nadzor prostorija unutar objekata poslodavca;
• Video-nadzor izvan objekata poslodavca;
• Pravna zaštita u slučaju nezakonitog nadzora.

Sa stanjem propisa na dan 20.02.2023. god.

Registar zaposlenih i angažovanih lica

Dipl. ecc. Dragan Tošić objašnjava svrhu uvođenja ove aplikacije i način njenog funkcionisanja. Webinar je upotpunjen praktičnim prikazom njegovih funkcija na primeru jedne škole.

Sa stanjem propisa na dan 2.3.2022.

Javne nabavke – Korišćenje dodatnih objašnjenja u praksi

Sam institut “dodatnih objašnjenja” daje mogućnost razjašnjenja ponude ali i eventualne dopune već podnete ponude. Zbog ove osobine naročito je bitno tačno znati granice dozvoljenosti primene kako ne bi došlo do zloupotrebe, mogućih nezakonitosti i prekršaja učesnika postupaka javnih nabavki.

Sa stanjem propisa na dan 1.8.2021.

Webinari namenjeni školama

Plaćanje prekonormnog rada za vreme školskog raspusta

Šta predstavlja prekonormni rad, na koga se odnosi, kako se isplaćuje, odgovore na ova i mnoga druga pitanja možete naći u webinaru kroz razjašnjenje:
• raspoređivanje prekonormnog rada,
• primanja zaposlenog za vreme školskog raspusta,
• isplate prekonormnog rada za vreme školskog raspusta.

Sa stanjem propisa na dan 18.01.2023. god.

Javna nabavka ekskurzija i naknada za brigu o deci

Iako je doneto više podzakonskih akata kojim je delimično uređena ova oblast, i
dalje se javlja više spornih pitanja, na koja smo odgovorili u ovom webinaru:
– obaveznost i sprovođenje postupaka javnih nabavki za ekskurzije,
– isplata naknade za brigu o deci i/ ili isplata dnevnica za službena putovanja,
– smisao i cilj ekskurzija i mogućnost zloupotrebe.

Sa stanjem propisa na dan 12.12.2022. god.

Dokazivanje ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Webinar posvećen dokazivanju ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos u smislu podobnosti isprava kojima se ispunjenost uslova dokazuje, u kome ukazujemo na greške koje najčešće prave ustanove kod tretiranja isprava koje se dostavljaju u overenoj kopiji i navođenja napomene da se isprave dostavljaju ne starije od nekoliko meseci, ali i koji istovremeno nudi adektna rešenja za konkretne situacije, kao i odgovore na mnogobrojna druga povezana pitanja.

Sa stanjem propisa na dan 28.11.2022. god.

Solidarna pomoć u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Webinar posvećen jednom od značajnih prava iz domena radnih odnosa. Pored zakonske regulative, načina ostvarivanja ovog prava i pravne zaštite zaposlenih u postupku ostvarivanja ovog prava, webinar daje odgovore na brojna konkretna pitanja i nedoumice u praksi uz koje
priložimo i odgovarajuće odluke Komisije za tumačenje granskih PKU kao dodatnu potvrdu ispravnosti zauzetih stavova…

Sa stanjem propisa na dan 7.11.2022.

Sporna pitanja u vezi godišnjeg odmora

Webinar je koncipiran tako da pored zakonske regulative o godišnjem odmoru daje odgovore na brojna konkretna pitanja i nedoumice u praksi u vezi sa ostvarivanjem prava na godišnji odmor sa posebnim osvrtom na specifičnosti u ostvarivanju ovog prava u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Sa stanjem propisa na dan 7.7.2021.

Naknada zarade zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama za vreme bolovanja usled COVID19

Webinar daje odgovore na pitanja: Da li pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja od 100% imaju svi zaraženi od covida? Da li je od uticaja na iznos naknade način zaražavanja? Da li zaposleni u ustanovama obrazovanja i vaspitanja imaju pravo na propisanu naknadu od 100% ukoliko nisu vakcinisani?

Sa stanjem propisa na dan 26.11.2021.

Jedinstveni informacioni sistem prosvete – JISP

Webinar obuhvata detaljnu analizu svih aspekata same aplikacije kroz savete za postupanje i rešavanje praktičnih problema do kojih najčešće dolazi. Daje odgovore na pitanja: Kako da unesete podatke? Kako da ispravite greške koje se pojavljuju?

Sa stanjem propisa na dan 6.1.2022.

Jubilarna nagrada u školama

Webinar daje odgovore na brojne nedoumice u vezi sa ostvarivanjem prava na jubilarnu nagradu zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Sa stanjem propisa na dan 24.6.2021.

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.