Search

WEBINAR – Aktivna legitimacija u postupku javne nabavke

U ovom webinaru imate priliku da se upoznate sa novim stavom Republičke komisije od izuzetne važnosti za postupanje u postupku zaštite prava, a odnosi se na sledeće pitanje: Da li postoji aktivna legitimacija ako ponuđač nije osporio i stručnu ocenu sopstvene ponude, već samo ponudu izabranog ponuđača?

 

DETALJNIJE

Propis Soft Online

Časopisi i webinari