Search

Preporučena pravna izdanja za advokaturu

Advokatura zahteva odgovornost i blagovremenu pripremu velikog broja dokumenata, primenljivu sudsku praksu, ažurne propise, kvalitetnu evidenciju predmeta i klijenata. Razvili smo jedinstvene sisteme za sve segmente advokatske profesije.

SPECIJALIZOVANO ZA ADVOKATURU

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca, funkcionalno i sadržinski prilagođena radu advokata sa posebnim dodacima, deo je specijalizovanih paketa za advokaturu koje Vam predstavljamo.

Programi za obračun kamata i evidenciju klijenata i predmeta, stručni časopis sa autorskim tekstovima takođe čine ove pakete.

IZDVOJENI PAKETI

PAKET: Propis Soft online + časopis Advokatska kancelarija

PROPIS SOFT

ADVOKATSKA KANCELARIJA

PAKET: Propis Soft online + časopis Advokatska kancelarija + Profi Obračun Kamata

PROPIS SOFT

ADVOKATSKA KANCELARIJA

PROFI OBRAČUN KAMATA v7

PAKET: Propis Soft online + časopis Advokatska kancelarija + Profi Obračun Kamata

PROPIS SOFT

ADVOKATSKA KANCELARIJA

PROFI OBRAČUN KAMATA v7

ADVOKAT LIDER
singl verzija

POJEDINAČNI PROIZVODI

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za kompletno obračunavanje svih vrsta kamata.

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, rokova i termina.

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Jedini stručni časopis za advokate sa autorskim tekstovima, aktuelnom sudskom praksom… Izlazi jednom mesečno.

ADVOKATSKI ROKOVNIK

Android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta praćenje rokova i svih ostalih obaveza. Besplatno preuzimanje.

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU SA PRIKAZOM I KOMENTAROM IZMENA + CD sa modelima novih i usklađenih akata

ZATEZNA KAMATA U PRAKSI - PRAVO NA KAMATU, OBRAČUN, TOK I ODNOS SA UGOVORNOM KAMATOM

KRIVIČNI ZAKONIK SA PRIKAZOM I KOMENTAROM IZMENA I DOPUNA ZAKLJUČNO SA 2016.

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM I MODELIMA

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari