Search

Preporučena pravna izdanja za javni sektor

Preko 20 godina duga saradnja sa preko 3.500 javnih preduzeća, ustanova, državnih organa, i drugih specijalnih ustanova i organizacija dovela je do razvoja i unapređenja sistema koja zadovoljavaju sve potrebe javnog sektora.

SPECIJALIZOVANO ZA JAVNI SEKTOR

Razvili smo unapređen sistem gde je fokus na primeni propisa sa aspekta potreba svakog korisnika ponaosob, kao i određenih službi u ustanovama ili preduzeću sa pravnim konsultacijama i stručnim štampanim izdanjima.

Radni odnosi i javne nabavke su samo neke oblasti koje posmatramo iz ugla javnog sektora.

IZDVOJENI PAKETI

Propis Soft + Specijal javne nabavke

PROPIS SOFT

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Propis Soft + Profi obračun kamata

PROPIS SOFT

PROFI OBRAČUN KAMATA v7

Propis Soft + Specijal javne nabavke + Profi obračun kamata

PROPIS SOFT

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

PROFI OBRAČUN KAMATA v7

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i štampano stručno izdanje.

PREDMETI-UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje svih vrsta predmeta namenjeno javnim preduzećima.

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za kompletno obračunavanje svih vrsta kamata.

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU SA PRIKAZOM I KOMENTAROM IZMENA + CD sa modelima novih i usklađenih akata

BILTEN JAVNIH NABAVKI

Stručni časopis za uspešno sprovođenje javnih nabavki

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM NAJZNAČAJNIJIH NOVINA I MODELIMA + CD SA MODELIMA I OBRASCIMA

ZATEZNA KAMATA U PRAKSI - PRAVO NA KAMATU, OBRAČUN, TOK I ODNOS SA UGOVORNOM KAMATOM

ZAKON O STEČAJU SA PREGLEDOM NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA IZ „SL. GLASNIKA RS“, BR. 113/2017

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari