Search

111. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ novembar 2023.

„Odbacivanje predstavke podnete Evropskom sudu zbog neiskorišćavanja nepostojećeg pravnog sredstva, dipl. prav. Nikola Aleksić – povod za temu novembarskog broja je Odluka Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: ESLJP) objavljena u „Sl. glasniku RS”, br. 86/2023 od 11. oktobra 2023. godine. U ovoj odluci ESLJP ističe da postoji pravni lek protiv odluka Ustavnog suda i kada se on ne iscrpi predstavka podneta ovom sudu se odbacuje.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je direktor škole javni funkcioner?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se pitanjem da li je direktor škole javni funkcioner, jer Agencija za sprečavanje korupcije tvrdi da nije.

DETALJNIJE O ČASOPISU

Propis Soft Online

Časopisi i webinari