Search

SEMINAR: Nasilje u školama, odgovornost učenika i javne nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Seminar namenjen direktorima i sekretarima ustanova

Pozivamo vas na seminar na kojem ćemo se baviti prikazom pravnog okvira te različitim praktičnim problemima i dilemama u vezi nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja, kao i odgovornosti učenika, te analizom odredaba u vezi prava i obaveza u pogledu nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje.

Teme su:

NABAVKE U USTANOVAMA OBRAZOVANjA NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENjUJE

Predavač Marija Božilović, dipl. pravnik
sekretar u srednjoj školi “Mladost”, Petrovac na Mlavi, predavač na seminarima iz oblasti obrazovanja

PREVENCIJA I ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE, NASILjA, ZLOSTAVLjANjA I ZANEMARIVANjA I VREĐANjA UGLEDA, ČASTI I DOSTOJANSTVA LIČNOSTI

Gost iz ministarstva prosvete
Sektor za inspekcijske poslove, član Radne grupe za prevencijui sprečavanje nasilja u sistemu obrazovanja i vaspitanja

ODGOVORNOST UČENIKA U USTANOVAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

Predavač Slavica Đorđević, dipl. pravnik koordinatorka radne grupe Ministarstva prosvete za izradu normativnih akata za radno mesto sekretara ustanove

PRIJAVLjIVANjE:

Kotizacija po učesniku iznosi 8.300 dinara bez uključenog PDV-a (20%).


Za korisnike Prosvetnog Pravnog Savetnika kotizacija po učesniku iznosi 6.200 dinara bez uključenog PDV-a (20%).


Kotizacija obuhvata:

– Praćenje predavanja i prezentacije;
Teme:
I NABAVKE U USTANOVAMA OBRAZOVANJA NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE
II PREVENCIJA I ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE, NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA I VREĐANJA UGLEDA, ČASTI I DOSTOJANSTVA LIČNOSTI
III ODGOVORNOST UČENIKA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
– Fascikla sa štampanim materijalom i potvrdom o učešću;
– Mogućnost postavljanja pitanja na definisane teme uz prijavu na seminar;
– Kafe pauza i ketering posluženje.

Prijavljivanje za učešće je zaključno sa 14.03.2024. godine, podnošenjem prijave organizatoru ProfiSistem Com. d.o.o. na e-mail prodaja@profisistem.rs ili popunjavanjem elektronske prijave.

Broj mesta je ograničen.

Propis Soft Online

Časopisi i webinari