Search

Specijalno štampano izdanje časopisa „Advokatska Kancelarija“, maj 2024.

Predstavljamo Vam sadržaj 4. specijalnog štampanog izdanja časopisa „Advokatska Kancelarija“, koje predstavlja skup najčitanijih tekstova iz našeg online izdanja časopisa i to od brojeva 111 do 116 (od novembarskog broja iz 2023. do aprilskog broja 2024.). U ovom, specijalnom broju objavljujemo tekstove iz sledećih oblasti prava:

Krivično materijalno pravo: Zloupotreba opojnih droga kao kriminogeni faktor, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Krivično procesno pravo: Imovinskopravni zahtev u krivičnom postupku, Dušan Živković, sudija, predsednik osnovnog suda u Ubu

Parnični postupak: Možete li u parnicu ako nemate advokata u porodici?, Dipl. prav. Nenad Jevtić

I još mnogo toga…

DETALJNIJE O ČASOPISU

Propis Soft Online

Časopisi i webinari