Search

Stručni časopis namenjen privrednim subjektima

Rad, prava i obaveze

Na jednom mestu imate...

☛ Komentare, stručne tekstove i uputstva eksperata za radne odnose
☛ Praćenje aktuelnih tema i novina
☛ Odgovore na sporna pitanja i nedoumice
☛ Kalendar i podsetnik za ostvarivanje prava i izvršavanje obaveza
☛ Modele akata i obrasce neophodne u svakodnevnom radu

Tako dobijate sve što Vam je potrebno!

✓ Podršku eksperata za radne odnose kroz konsultacije
✓ Sigurnost u radu i rešavanje nedoumica
✓ Online pristup sa računara i mobilnih uređaja

• Korišćenje godišnjeg odmora
• Aneksiranje ugovora o radu
• Poreski tretman dopunskog rada
• Benefiti kod zapošljavanja određenih kategorija lica
• Plaćanje troškova prevoza
• Zapošljavanje lica sa invaliditetom
• Plaćeno odsustvo
• Neplaćeno odsustvo
• Privremena sprečenost za rad (bolovanje)
• Otkaz ugovora o radu
• Tehnološki višak
• Radni odnos i rad van radnog odnosa
• Zarada, naknada zarade i druga primanja

Uvek aktuelne teme

• Radni odnos na određeno
• Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
• Prava zaposlenih kod promene poslodavca
• Privremeni i povremeni poslovi
• Ugovor o delu
• Prijava i odjava zaposlenog
• Dostavljanje rešenja
• Ugovor o radu i ugovor o pravima i obavezama direktora
• Preraspodela radnog vremena
• Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta
• Potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa
• Nadzor zaposlenih

Pokriva rad privrednog subjekta bez obzira na formu poslovanja u domenu radnog prava sa ciljem da Vam olakša primenu propisa i sprovođenje svih prava i obaveza iz radnog odnosa.

Časopis se bavi i: • poreskim tretmanom rada,
• socijalnim pravima (penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, prava po osnovu zapošljavanja i nezaposlenosti itd.),
• kao i svim drugim aspektima rada (licence, uslovi za obavljanje delatnosti, itd.), čime se krug prava i obaveza dodatno proširuje, ali i krug subjekata jednog takvog odnosa.

Kalendar rokova, prava i obaveza, ne samo za radne odnose, već i za sve najvažnije propise po osnovu kompletnog zakonodavstva. Predstavlja vodič-podsetnik, kada ističu rokovi za sticanje prava i izvršavanje obaveza.

Iz 14. broja časopisa izdvajamo...

• Kako se praznuje u Srbiji?

Dipl. prav. Nenad Jevtić

• Nepoštovanje radne discipline nakon radnog vremena


Dipl. prav. Danijela Jokić

• Ugovaranje kazne zbog nepoštovanja otkaznog roka


Dipl. prav. Jelena Krstić

• Prava na poresko oslobođenje po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa novozaposlenim licem

Dipl. prav. Nikola Aleksić

Iz 13. broja časopisa izdvajamo...

• Karakteristike i poreski tretman zajma od poslodavca


Dipl. prav. Danijela Jokić

• Značaj krivice zaposlenog kod otkaza

Dipl. prav. Nenad Jevtić

• Mirovanje radnog odnosa zbog izbora na funkciju


Dipl. prav. Jelena Krstić

• Organizacija i sistematizacija kod javnih komunalnih preduzeća radi efikasnije naplate potraživanja

Dipl. prav. Nikola Aleksić

Iz 12. broja časopisa izdvajamo...

• Uticaj trudnoće i porođaja na pravo na rad


Dipl. prav. Jelena Krstić

• Kako vreme provedeno na radu utiče na trajanje godišnjeg odmora?

Dipl. prav. Nenad Jevtić

• Da li osnovna zarada može zavisiti od ostvarene prodaje zaposlenog?

Dipl. prav. Nikola Aleksić

• Oporezivanje solidarne pomoći


Dipl. prav. Danijela Jokić

Iz 11. broja časopisa izdvajamo...

• Šta je zaista drugačije po pitanjima rizika i zaštite na radu?

Dipl. prav. Nenad Jevtić

• Da li je povreda za vreme pauze van prostorija poslodavca povreda na radu?

Dipl. prav. Nikola Aleksić

• Upozorenje o postojanju razloga za otkaz


Dipl. prav. Jelena Krstić

• Neto ili bruto isplata otpremnine i jubilarne nagrade


Dipl. prav. Danijela Jokić

• Prikaz izmena Zakona o dualnom obrazovanju

Redakcija časopisa

Iz 10. broja časopisa izdvajamo...

• Dejstvo povlačenja izjave za zaključen sporazum o prestanku radnog odnosa


Dipl. prav. Danijela Jokić

• Da li se još nešto isplaćuje uz naknadu izgubljene zarade?

Dipl. prav. Nenad Jevtić

• Pravo korisnika porodične penzije na zaključenje ugovora o privremenim i povremenim poslovima


Dipl. prav. Jelena Krstić

• Dostavljanje podataka zaposlenih banci u svrhu otvaranja računa
Dipl. prav. Marko Marjanović
• Prikaz izmena Zakona o zapošljavanju stranaca
Redakcija časopisa

Iz 9. broja časopisa izdvajamo...

• Šta su problemi kod neplaćenih odsustava?

Dipl. prav. Nenad Jevtić

• Pravo porodilje u slučaju prestanka rada poslodavca


Dipl. prav. Danijela Jokić

• Naknada troškova prevoza zaposlenih u dane štrajka


Dipl. prav. Jelena Krstić

• Poreski tretman isplata bonusa zaposlenima

Dipl. prav. Nikola Aleksić

Iz 8. broja časopisa izdvajamo...

• Od kada teče zatezna kamata na vraćenu otpremninu kod nezakonitog otkaza?

Dipl. prav. Nenad Jevtić

 

• Raspoređivanje na konkretno radno mesto od strane suda


Dipl. prav. Jelena Krstić

 

• Računanje naknade zarade zbog privremene sprečenosti za rad


Dipl. prav. Danijela Jokić

 

• Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Dipl. prav. Nikola Aleksić

Iz 7. broja časopisa izdvajamo...

• Povreda zabrane pušenja


Dipl. prav. Jelena Krstić

• Doprinos zaposlenog visini štete kod otkaza

Dipl. prav. Nenad Jevtić

• Da li zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo zbog odlaska u sud?


Dipl. prav. Danijela Jokić

• Ostvarivanje olakšica kod zapošljavanja novozaposlenog lica
Dipl. prav. Miloš Petrović

Iz 6. broja časopisa izdvajamo...

• Klauzula zabrane konkurencije


Dipl. prav. Jelena Krstić

• Pravo na otpremninu kod odlaska u penziju


Dipl. prav. Danijela Jokić

• Može li zaposleni da trpi posledice ako opravdano ne izvrši radni zadatak?

Dipl. prav. Nenad Jevtić

• Šta podrazumeva obaveza prijavljivanja prostora i prostorija?
Dipl. prav. Miloš Petrović

Iz 5. broja časopisa izdvajamo...

• Postoje li „beli medvedi“ po pitanju otkaza?

Dipl. prav. Nenad Jevtić

• Šta (ne)može imati uticaj na ostvarivanje olakšice za zapošljavanje novozaposlenog lica?
Dipl. prav. Miloš Petrović
• Prava zaposlenih u dane državnih praznika


Dipl. prav. Jelena Krstić

• Plan integriteta

Dipl. prav. Marko Marjanović

Iz 4. broja časopisa izdvajamo...

• Šta je osnov za naknadu zarade kod nezakonitog otkaza?

Dipl. prav. Nenad Jevtić

• Minimalna zarada kao garantovana vrednost


Dipl. prav. Jelena Krstić

• Poreski tretman stipendija koje daju privredni subjekti

Dipl. prav. Danijela Jokić

• Šta donosi slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu?
Dipl. prav. Miloš Petrović

Iz 3. broja časopisa izdvajamo...

• Kada i zašto se isplaćuje naknada za neiskorišćeni godišnji odmor?

Dipl. prav. Nenad Jevtić

• Probni rad


Dipl. prav. Jelena Krstić

• Visina osnovice za obračun otpremnine kod „tehnološkog viška“

Dipl. prav. Nikola Aleksić

• Olakšice poslodavcima koji u okviru svoje delatnosti obavljaju istraživanje i razvoj
Dipl. prav. Miloš Petrović

Iz 2. broja časopisa izdvajamo...

• Radno angažovanje korisnika starosne penzije


Dipl. prav. Jelena Krstić

• Status zastupnika-direktora privrednog subjekta koji je korisnik penzije

Dipl. prav. Nikola Aleksić

• Mogućnost izigravanja zakona u radnom pravu

Dipl. prav. Danijela Jokić

• Video-nadzor od strane poslodavca

Dipl. prav. Marko Marjanović

• Da li je moguće biti kažnjen za nepostojeću obavezu u vezi radnih knjižica?

Dipl. prav. Nenad Jevtić

• Poreski tretman izgubljene zarade kao izmakle koristi
Dipl. prav. Miloš Petrović

Iz 1. broja časopisa izdvajamo...

• Kada se stiče i kako se koristi pravo na godišnji odmor?

Dipl. prav. Nenad Jevtić

• Ponuda aneksa ugovora o radu za vreme bolovanja i odmora

Dipl. prav. Nikola Aleksić

• Poreski tretman dopunskog rada


Dipl. prav. Jelena Krstić

• Šta donosi Zakon o socijalnom preduzetništvu?
Dipl. prav. Miloš Petrović

Godišnja pretplata 18.100 din + pdv (10%)

Pretplata se vrši za narednih 12 meseci.

Pretplata na časopis daje pravo na konsultantsku uslugu* pretplatnicima na pitanja vezana za tematiku koju časopis pokriva.

*Ova usluga podrazumeva informisanje (o propisima, pravilima koja važe, izmenama istih, službenim mišljenjima, tumačenjima, sudskoj praksi i sl., odnosno šta važi, šta se primenjuje, gde to naći, itd.) a koja nije advokatska, odnosno usluga pravne pomoći u smislu Zakona o advokaturi i Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari