Search

SEMINAR: Nasilje u školama, odgovornost učenika i javne nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Seminar namenjen direktorima i sekretarima ustanova

Pozivamo vas na seminar na kojem ćemo se baviti prikazom pravnog okvira te različitim praktičnim problemima i dilemama u vezi nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja, kao i odgovornosti učenika, te analizom odredaba u vezi prava i obaveza u pogledu nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje.

Teme su:


I
NABAVKE U USTANOVAMA OBRAZOVANjA NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENjUJE

• Zakonodavni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji
• Pragovi javnih nabavki
• Izuzeće od Zakona
• Primeri najčešćih nabavki koje se u praksi realizuju
• Interni akt
• Načela javnih nabavki
• Plan nabavki na koje se Zakon ne primenjuje
• Odluka o sprovođenju postupka
• Poziv za podnošenje ponuda
• Ugovor o nabavci / narudžbenica

Predavač Marija Božilović, dipl. pravnik
sekretar u srednjoj školi “Mladost”, Petrovac na Mlavi, predavač na seminarima iz oblasti obrazovanja


II

PREVENCIJA I ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE, NASILjA, ZLOSTAVLjANjA I ZANEMARIVANjA I VREĐANjA UGLEDA, ČASTI I DOSTOJANSTVA LIČNOSTI

• Pravni okvir
• Prevencija
• Intervencija
• Tim za zaštitu
• Program zaštite od D/NZZ/VUČDL
• Izveštaj
• Praćenje i evidentiranje
• Reagovanje
• Informisanje školske uprave o svim slučajevima diskriminacije i situacijama 3. nivoa nasilja
• Razvijanje kompetencija nastavnika za rad u ovoj oblasti

Predavač Gost iz ministarstva prosvete
Sektor za inspekcijske poslove, član Radne grupe za prevencijui sprečavanje nasilja u sistemu obrazovanja i vaspitanja


III

ODGOVORNOST UČENIKA U USTANOVAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

• Pojačan vaspitni rad
• Vrste odgovornosti
• Vaspitne mere
• Vaspitno-disciplinske mere
• Vaspitno-disciplinski postupak i organi
• Društveno-koristan/humanitarni rad
• Uloga zaposlenih, roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika u prevenciji i zaštiti od nasilja

SA POSEBNIM AKCENTOM NA

• Predložene izmene zakona u pogledu vaspitno-disciplinskog postupka i mera odn. vaspitno-disciplinskih mera

Predavač Slavica Đorđević, dipl. pravnik koordinatorka radne grupe Ministarstva prosvete za izradu normativnih akata za radno mesto sekretara ustanove

PRIJAVLjIVANjE:

Kotizacija po učesniku iznosi 8.400 dinara sa uključenim PDV-om.


Za korisnike Prosvetnog Pravnog Savetnika Kotizacija po učesniku iznosi 5.400 dinara sa uključenim PDV-om.


– Praćenje predavanja i prezentacije;
– Fascikla sa štampanim materijalom i potvrdom o učešću;
– Mogućnost postavljanja pitanja na definisane teme uz prijavu na seminar;
– Kafe pauza i ketering posluženje.

Prijavljivanje za učešće je zaključno sa 30.10.2023.godine, podnošenjem prijave organizatoru ProfiSistem Com. d.o.o. na e-mail prodaja@profisistem.rs ili popunjavanjem elektronske prijave.

Broj mesta je ograničen.

Propis Soft Online

Časopisi i webinari