Search

PRIVREDA NE MOŽE BEZ OVOGA!

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Specijalizovano izdanje za privredu u domenu praćenja propisa
sa instrukcijama i gotovim rešenjima za primenu propisa u praksi

Stalne promene propisa, nove dažbine, nove obaveze, promena poslovnog okruženja teraju vas da se pored svoje delatnosti bavite još gomilom poslova koji vam samo oduzimaju dragoceno vreme a bez njih ne možete!

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK će Vam biti svakodnevni pomoćnik u vezi sa svim pitanjima koja se tiču zakonodavstva.

Jedinstvena, sveobuhvatna elektronska pravna baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, ugovora, modela za sudske i druge postupke, praktičnih obrazaca, opštih i pojedinačnih akata, ažurna u svakom trenutku.

Porezi, radni odnosi, specifični propisi za vašu delatnost i sve drugo što je potrebno za poslovanje preduzeća u Republici Srbiji, biće Vam lako dostupno.

Svaku licencu programa POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK prilagodićemo Vašim konkretnim potrebama!!

OBAVEŠTAVAĆEMO VAS (u okviru programa, kao i e-mailom ili SMS porukama) o svim novim ili izmenjenim dokumentima, obavezama, rokovima koji se konkretno odnose na Vas ili su predmet Vašeg interesovanja.

22 GODINE ISKUSTVA

KOME JE SVE NAMENJEN?

Upravo zbog mogućnosti prilogođavanja potrebama svakog pojedinačnog korisnika i stavljanja u fokus konkretnih propisa koji su Vam neophodni, kao i davanja jasnih odgovora i instrukcija na pitanja i nedoumice koje imate, POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK je namenjen širokom spektru korisnika:

ZA DIREKTORE, ZAKONSKE ZASTUPNIKE DRUŠTVA

Statusna pitanja direktora, granice ovlašćenja, Imenovanje i razrešenje, Minimum zakonskih obaveza u pogledu plaćanja doprinosa za osnivača i direktora, Obaveza dostavljanja izveštaja o zakonitosti rada osnivaču društva, Odgovornost za podnošenje izveštaja o “transfernim cenama”, Rad direktora van radnog odnosa, Prava i obaveze direktora prema osnivaču kao članu društva, Poreski status direktora i poreski aspekt naknade za njegovu funkciju, Obaveze i odgovornosti u postupcima redovne i vanredne poreske kontrole, su samo neka od pitanja na koja ćete pronaći odgovor.

ZA PRAVNI
SEKTOR

Poštujući segmentirana interesovanja i različite delatnosti privrednih društava, a naročito kompleksnost poslova pravnika u privrednim društvima, sadržajem sistema POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK omogućili smo vam lakšu primenu propisa u oblastima: Radni odnosi u privredi, Obavezno socijalno osiguranje, Pravni poslovi, odnosno ugovori sa drugim privrednim subjektima i javnim sektorom, Postupci pred sudovima i drugim organima, Javne nabavke – za uspešno učešće u postupcima javnih nabavki, Obaveze prema Agenciji za privredne register, Opšte savetodavne usluge iz ostalih oblasti (početak primene propisa, obaveze usklađivanja i sl.), Standardizacija, Zaštita (bezbednost i zdravlje) na radu, itd.

ZA FINANSIJSKI SEKTOR

Uvažavajući značaj i kompleksnost zakonske regulative iz oblasti finansija, poreza i doprinosa, računovodstva, nudimo instruktivne odgovore na svakodnevna pitanja, nedoumice i izazove u pogledu primene i tumačenja propisa i to kroz: službena mišljenja, objašnjenja i uputstva ministarstava i drugih nadležnih državnih organa (Uprave, Kancelarije, Komisije..), stručnih komentara autora, kao i napomena redakcije.

ZA SEKTOR ZA HR-MANAGEMENT, RADNE ODNOSE, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU, KVALITET I STANDARDIZACIJU

Opšti uslovi zapošljavanja, uslovi za zapošljavanje stranaca i maloletnika, modaliteti rada van radnog odnosa, pravila sistematizacije radnih mesta, standardizacija, zaštita podataka o ličnosti, zaštita od požara, obaveze poslodavca i lica za bezbednost I zdravlje na radu (savetnika i saradnika), rodna ravnopravnost – uređivanje i izveštavanje, standardizacija, ekologija i upravljanje otpadom, hemikalije i biocidi – svakodnevno automatsko alarmiranje o svim novimana iz navedenih oblasti.

SADRŽAJAN & FUNKCIONALAN

Sva dokumenta u POSLOVNOM PRAVNOM POMOĆNIKU su međusobno povezana. Otvaranjem određenog propisa automatski Vam je omogućen uvid u sve njegove prethodne verzije, njegova hijerarhijska povezanost, kao i sva službena mišljenja, sudska praksa, obrasci, stručne komentari, pitanja i odgovori vezani za taj, konkretni dokument, ili bilo koji njegov član.

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK je uvek ažuran. Jednostavan i lak za korišćenje. Bez suvišnih i komplikovanih funkcija.

Štampanje i kopiranje svakog teksta bez ograničenja, editabilnost modela, pretraga po naslovu ili po rečima i izrazima u tekstu dokumenta, besplatna tehnička podrška i besplatna obuka svih korisnika za sve vreme trajanja pretplate predstavljaju samo neke od prednosti našeg programa. Pretraga je izuzetno funkcionalna i jednostavna. Naš cilj je da vrlo brzo pronađete ono što Vam je potrebno.

PRISTUP BILO KAD, BILO GDE

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK karakteriše jednostavan pristup sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja, gde god je Vama to potrebno, uz neophodnu internet konekciju, i to bez ikakvih ostalih ograničenja ili uslovljavanja. Naš cilj je da sistem koristite što jednostavnije, što češće i sa što više različitih lokacija.

DODATNE PREDNOSTI I POGODNOSTI

Između ostalih naših izdanja izdvajamo časopis RAD, PRAVA I OBAVEZE, u elektronskom obliku. U pitanju je stručni časopis koji obrađuje specifičnosti, aktuelnosti i neodumice iz sfere radnih odnosa obrađene iz ugla eminentnih stručnjaka iz ove oblasti.

Sastavni deo POSLOVNOG PRAVNOG POMOĆNIKA su, i Stručne konsultacije: direktna komunikacija sa pravnim stručnjacima – odgovori na konkretna pitanja, rešavanje specifičnih situacija za delatnost privrednih društava. Konsultacije pružamo bez komplikovanih procedura provera i registracija. One nisu ograničene brojčano, niti u vremenskom periodu,. Naš cilj je da brzo dobijete jasnu i konkretnu informaciju koja Vam je potrebna.

USPEŠAN SPOJ - Tehnološke inovacije & Ljudi

Pored inovativnih tehnoloških rešenjima po kojima smo poznati i u kojima smo uvek prednjačili, najvažniji oslonac su nam bili ljudi. To su svi naši dragi prijatelji koji učestvuju u stvaranju novih jedinstvenih rešenja, oni koji nas koriste i tako unapređuju svoj biznis, kao i oni koji verno prate naš rad:

SPECIJALIZOVANA PONUDA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA
PRODUŽENO TRAJANJE PRETPLATE (15 MESECI)!!! PREKO 30% POPUSTA!!!

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK – elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela akata i obrazaca, sa stručnim konsultacijama

56.600

37.400 rsd

Elektronski časopis “RAD, PRAVA I OBAVEZE

19.910 rsd

VEZANA PRETPLATA

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK – elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela akata i obrazaca, sa stručnim konsultacijama

+

Elektronski časopis “RAD, PRAVA I OBAVEZE

+

70.510

47.300 rsd

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari