Search

Komplet od 6 zbirki odluka, stavova i zaključaka Vrhovnog kasacionog suda

Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2022

Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2021

Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2019

Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017

Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015

Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014

Cena: 8.800

 

DETALJNIJE

Propis Soft Online

Časopisi i webinari