Search

12. broj časopisa “Rad, prava i obaveze” februar 2024.

TEMA BROJA – „Uticaj trudnoće i porođaja na pravo na rad“, dipl. prav. Jelena Krstić, TEMA BROJA – govori o pravu na rad navodeći da su svima, pod jednakim uslovima, dostupna sva radna mesta, shodno Ustavu Republike Srbije, o diskiminaciji kada su trudnice i porodilje u pitanju, kao i o njihovom statusu prilikom zasnivanja novog radnog odnosa u toku trajanja trudničkog bolovanja ili porodiljskog odsustva.

Propis Soft Online

Časopisi i webinari