Search

Sve pravne aktuelnosti na jednom mestu

Pravni Portal

Pravni Portal, kao proizvod Profi Sistem Com-a, predstavlja besplatni internet servis koji prati sva aktuelna, pravno-stručna dešavanja u Republici Srbiji još od 2010. godine. Namenjen je komunikaciji i razmeni mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa. Preciznost, sveobuhvatnost i pre svega aktuelnost objavljenih sadržaja čine da korisnike Pravnog Portala pored sudija, advokata i pravnika iz svih oblasti prava čine i studenti prava i laici.

Portal s pravom

Pravni Portal je uređen tako da zadovolji potrebe za informisanošću o svim aktuelnostima na polju prava kroz sledeće rubrike:

AKTUELNO – Ova rubrika sadrži tekstove redakcije o važnim aktuelnim pitanjima iz svih oblasti prava. Pratimo propise za Vas i iz njih izdvajamo važne informacije o početku primene i prestanku važenja propisa, o izmenjenom sadržaju prava i procedura za ostvarivanje pojedinih prava, prenosimo važne informacije, vesti i saopštenja sa sajtova svih državnih organa, organizacija, institucija, ustanova i dr., upotpunjene odgovarajućim zakonskim odredbama i odredbama relevantnih podzakonskih akata. Skrećemo Vam pažnju na nacrte zakona i otvorene javne rasprave kao i na predloge zakona koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.

KOMENTARI – Ova rubrika sadrži autorske tekstove članova redakcije i spoljnih saradnika o važnim temama iz svih oblasti prava. Komentare karakteriše stručnost, sažetost, preciznost i čitljivost. Potkrepljeni su odgovarajućim zakonskim odrebama i odredbama relevantnih podzakonskih akata, sudskom praksom i službenim mišljenjima ministarstava o pojedinim pitanjima.

Rubriku čine i tekstovi koji predstavljaju prikaz odredaba najznačajnijih novoobjavljenih zakona sa osvrtom na izmene koje sa sobom donose.

SKREĆEMO PAŽNJU – Ova rubrika sadrži pregled najznačajnijih propisa objavljenih u Službenom glasniku Republike Srbije i pruža Vam važne informacije o objavljenim propisima kroz hronološki prikaz nekoliko poslednjih glasila.

NOVOOBJAVLJENI ZAKONI – Ova rubrika sadrži hronološki prikaz svih objavljenih zakona, autentičnih tumačenja zakonskih odredaba, kao i odluka Ustavnog suda koje se odnose na ustavnost pojedinih zakona ili odredaba zakona. Pored hronološkog prikaza usvojenih zakona, sadrži i informacije o službenom glasilu u kom su objavljeni, datumu primene zakona i pojedinih odredaba, kao i napomene u okviru kojih se možete informisati o predmetu zakona, izmenama kao i eventualnom prestanku važenja drugih zakona ili odredaba.

SERVISNE INFORMACIJE – U okviru njih se možete informisati o važnim servisnim informacijama kao što su Indeksi potrošačkih cena, Koeficijent za izračunavanje zakupnine stanova, Prosečne zarade u Srbiji, Najniža i najviša osnovica za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i dr., prema poslednjim objavljenim podacima u „Sl. glasniku Republike Srbije“.

Na našem Pravnom Portalu se u svakom trenutku možete upoznati i sa proizvodima i najaktuelnijim štampanim izdanjima Profi Sistem Com-a.

ANKETA na našem Portalu će Vam uz obavljeno glasanje pružiti podatak o stavu naših korisnika na najaktuelnije pitanje u datom trenutku. Pitanje biramo pažljivo imajući u vidu aktuelnost trenutne situacije kao i broj građana na koje se isto odnosi.

MAIL-ING LISTA – Na našem Portalu se na jednostavan način možete prijaviti na našu mailing listu i jednom nedeljno dobijaćete obaveštenja o novim najčitanijim tekstovima, uz punu zaštitu Vaših podataka.

Redakcija portala

Redakciju Pravnog Portala čine članovi pravnog tima Profi Sistema i istaknuti stručnjaci iz raznih oblasti prava.

Tim koji karakteriše i individualni i timski rad, kolegijalnost, efikasnost i istraživački duh, preneće Vam svoja zapažanja o najznačajnijim izmenama u svetu prava kroz sopstveno viđenje posledica i uticaja koje će takve izmene proizvesti.

Spremni smo da uvek postavimo pitanja o nejasnoćama i nepreciznostima koje propisi donose sa sobom, da ukažemo na greške i nužnost ispravke istih, a sve u cilju ispravnog funkcionisanja pravnog sistema i informisanja naših korisnika.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari