Search

Izmene prosvetnih zakona

Obaveštavamo Vas da su u „Sl. glasniku RS“, br. 129/2021 objavljeni:

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Izmenama se propisuje mogućnost uvođenja druge starosne granice za upis u srednju školu i sticanje svojstva redovnog učenika, uvode se standardi kompetencija sekretara i standardi kvalifikacija, mogućnost da nastavnik predmetne nastave bude u timu za prethodnu proveru znanja prilikom upisa u osnovnu školu, obaveza roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika da obavesti školu o razlozima izostajanja učenika, uvodi se Komisija za versku nastavu, menja se broj obaveznih ocena u toku polugodišta, propisuje se obavezno navođenje IOP-2 i IOP-3 u obrasce javnih isprava za učenika, propisuje se mogućnost prigovora na ispite kojima se završava nivo obrazovanja, u nadležnosti organa upravljanja će biti odlučivanje i o odgovornostima direktora i vođenje disciplinskog postupka, precizirani su uslovi za obavljanje poslova sekretara ustanove,uvodi se ugovor o uvođenju u posao lica koje se nakon oduzete licence vraća u sistem obrazovanja i vaspitanja, menjaju se pravila sprovođenja konkursa za prijem u radni odnos i dr.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:
1) član 33. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon i 10/19);
2) čl. 7. i 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon, 6/20 i 52/21).

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Izmenama se vrše odgovarajuće izmene i dopune u cilju usaglašavanja sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Izmenama se vrše odgovarajuće izmene i dopune u cilju usaglašavanja sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Izmenama je izvršeno usklađivanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja zbog toga što je osnovni tekst Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju donet 2013. godine, a osnovni tekst Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja donet 2017. godine, te se ukazala potreba za upodobljavanjem tekstova oba zakona. Izmene se odnose na rokove polaganja završnog ispita za učenike koji završavaju srednje obrazovanje i vaspitanje u trogodišnjem trajanju, maturskog ispita za učenike koji završavaju srednje obrazovanje i vaspitanje u četvorogodišnjem trajanju, završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i stručne, umetničke i opšte mature i dr.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 36. stav 3. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 27/18 i 6/20).

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji

Izmene se odnose na preciziranje odredaba koje su sadržane u posebnim zakonima a propisuju nadležnost prosvetne inspekcije u vršenju nadzora nad primenom istih zakona: Zakon o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 49/19), Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 27/19 i 6/20) i Zakon o dualnom modelu obrazovanja u visokoškolskim ustanovama („Službeni glasnik RS”, broj 66/19), kao i u drugim oblastima u kojim je propisana nadležnost prosvetne inspekcije.
Izmene se odnose na mogućnost nabavke službene odeće i obuće za republičkog prosvetnog inspektora, odnosno pokrajinskog prosvetnog inspektora, odnosno gradskog/opštinskog prosvetnog inspektora, kao i na izmenu, dopunu i preciziranje pojedinih zakonskih odredbi koje se odnose na poslove prosvetnog inspektora, ovlašćenja i poveravanje poslova inspekcijskog nadzora opštinama, odnosno gradovima, odnosno pokrajini i izradu godišnjeg izveštaja o radu prosvetne inspekcije.

Svi navedeni zakoni počinju da se primenjuju od 5. januara 2022. god.


Kako se najvažnije izmene odnose na konkurs za prijem u radni odnos KOMENTAR ovih izmena možete već danas pročitati u programu
„Propis Soft – Prosvetni Pravni Savetnik“.


Propis Soft Online

Časopisi i webinari