Search

Rešenje za primenu novog
Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Kompletno i konkretno rešenje za primenu izmenjenog postupka izvršenja i obezbeđenja

Propis Soft – Elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela akata i obrazaca i stručnih komentara
+
Modeli akata izrađeni u skladu sa izmenama ZIO („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) za pokretanje, određivanje i sprovođenje izvršenja
+
Stručno štampano izdanje – Zakon o izvršenju i obezbeđenju sa prikazom i komentarom izmena („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) – Autor prikaza i komentara: Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) počeo je da se primenjuje od 1. januara 2020. godine, a doneo je velike novine u postupku izvršenja i obezbeđenja, od kojih izdvajamo one koje se odnose na: – pokretanje i vođenje postupka i nadležnost za sprovođenje izvršenja, – namirenje primenom različitih zakona na nepokretnosti opterećenoj hipotekom, – troškove postupka, – dostavljanje, – načelo srazmere, – izvršnu ispravu, – sredstva i predmet izvršenja, – predlog za izvršenje i rešenje o izvršenju, – pravne lekove, – odlaganje, okončanje i sprovođenje izvršenja, – izvršenje na nepokretnostima i pokretnim stvarima, – izvršenje na novčanom potraživanju i na novčanim sredstvima na računu izvršnog dužnika, – skraćeni izvršni postupak, – dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka – izvršenje činjenja, nečinjenja ili trpljenja, – namirenje novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih delatnosti… Naša konkretna rešenja za nova pravila postupanja:

Elektronsko izdanje

Propis Soft – Pored kompletnog zakonodavstva, sadrži i stručne komentare, modele akata, sudsku praksu, službena mišljenja iz oblasti izvršenja i obezbeđenja.

MODELI AKATA – izrađeni su u skladu sa izmenama ZIO („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) za praktično postupanje kod pokretanja postupka, određivanja i sprovođenja izvršenja. Samo u Propis Soft-u možete pronaći modele podnesaka, rešenja, zaključaka i zahteva, usklađenih sa ovim izmenama, kojima su obuhvaćene brojne radnje advokata, stranaka, javnih izvršitelja:

– Predlog izvršnog dužnika da se izvršenje sprovede na drugoj nepokretnosti ili drugim sredstvom i predmetom izvršenja
– Predlog izvršnog dužnika za odlaganje izvršenja
– Predlog izvršnog dužnika za protivizvršenje
– Predlog izvršnog poverioca za nastavak zaključenog izvršnog postupka
– Predlog izvršnog poverioca za promenu sredstva i predmeta izvršenja kada namirenje nije moguće iz već određenih sredstava i predmeta izvršenja
– Predlog trećeg lica za obustavu izvršnog postupka
– Predlog za dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka
– Predlog za donošenje rešenja koje ima dejstvo rešenja o izvršenju
– Predlog za izricanje sudskih penala
– Predlog za izvršenje ispražnjenjem i predajom nepokretnosti
– Predlog za izvršenje na nepokretnosti na osnovu izvršne isprave
– Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave – ugovora o hipoteci
– Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave na celokupnoj imovini izvršnog dužnika
– Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave oduzimanjem i predajom deteta
– Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave popisom, procenom i prodajom pokretnih stvari
– Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave prodajom udela izvršnog dužnika u privrednom subjektu
– Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti
– Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave radi predaje individualno određene stvari
– Obaveštenje o nameri podnošenja predloga za izvršenje
– Prigovori, zahtevi i žalbe izvršnog dužnika i izvršnog poverioca
– Rešenje javnog izvršitelja koje ima dejstvo rešenja o izvršenju
– Rešenje javnog izvršitelja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih delatnosti
– Rešenje javnog izvršitelja o nastavljanju izvršenja pre isteka vremena na koje je odloženo
– Rešenje javnog izvršitelja o obustavi izvršnog postupka
– Rešenje javnog izvršitelja o odbacivanju predloga za izvršenje komunalne i srodne usluge
– Rešenje javnog izvršitelja o odbacivanju predloga za izvršenje
– Rešenje javnog izvršitelja o odlaganju izvršenja na predlog izvršnog dužnika uz polaganje jemstva
– Rešenje javnog izvršitelja o odlaganju izvršenja na predlog izvršnog dužnika
– Rešenje javnog izvršitelja o utvrđivanju i otklanjanju nepravilnosti u sprovođenju izvršenja
– Rešenje javnog izvršitelja o utvrđivanju izvršenja nedozvoljenim po prigovoru trećeg lica
– Zaključak javnog izvršitelja o dodeljivanju nepokretnosti nakon javnog nadmetanja
– Zaključak javnog izvršitelja o dodeljivanju nepokretnosti nakon neposredne pogodbe
– Zaključak javnog izvršitelja o nastavljanju izvršenja nakon promene javnog izvršitelja
– Zaključak javnog izvršitelja o nastavljanju izvršnog postupka protiv novog vlasnika nepokretnosti
– Zaključak javnog izvršitelja o obustavi sprovođenja izvršenja pred njim i određivanju drugog javnog izvršitelja
– Zaključak javnog izvršitelja o odobravanju sporazuma kupca nepokretnosti na kojoj se sprovodi izvršenje i založnog poverioca
– Zaključak javnog izvršitelja o oduzimanju pokretnih stvari izvršnom dužniku i poveravanju drugom licu
– Zaključak javnog izvršitelja o oglašavanju bez dejstva prodaje nepokretnosti zbog neplaćanja prodajne cene
– Zaključak javnog izvršitelja o predujmu troškova izvršnog postupka
– Zaključak javnog izvršitelja o prodaji nepokretnosti na prvom javnom nadmetanju
– Zaključak javnog izvršitelja o promeni sredstva i predmeta izvršenja
– Zaključak javnog izvršitelja o sprovođenju izvršenja sledećim sredstvom i predmetom izvršenja kada izvršni poverilac nije namiren
– Zaključak javnog izvršitelja o uklanjanju pokretnih stvari kod izvršenja radi ispražnjenja i predaje nepokretnosti
– Zaključak o zaključenju izvršnog postupka
– Zahtev javnog izvršitelja za dostavljanje podataka o izvršnom dužniku
– Zahtev javnog izvršitelja za pružanje policijske pomoći
– i brojni drugi podnesci.

DIREKTNA VEZA AKATA u „Propis Soft-u“ sa odredbama zakona koje se primenjuju kod pokretanja, određivanja i sprovođenja izvršenja.

Do stručnih komentara, sudske prakse i službenih mišljenja takođe možete doći preko člana Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji primenjujete u konkretnom slučaju.

REDOVNO AŽURIRANJE – svakodnevno nova sudska praksa, odluke, stavovi i odgovori sudova u vezi sa primenom spornih odredaba zakona.

AUTOMATSKO OBAVEŠTAVANJE o svim novinama koje su vezane za svakodnevno poslovanje i primenu propisa. Dobijate obaveštenja o novoobjavljenim propisima ili njihovim izmenama i dopunama, novoj sudskoj praksi, i novim modelima akata upravo u vezi sa postupanjem u postupku izvršenja.

Štampano izdanje

KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU – („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019)- u okviru našeg najnovijeg štampanog izdanja, stručnim autorskim radom sudije Privrednog apelacionog suda, Mladena Nikolića:
– dat je prikaz najznačajnijih novina, odnosno onih kojima je poboljšan tekst ZIO i nedostataka zakona koji nisu otklonjeni,
– ali je i dato tumačenje onih spornih odredbama koje izazivaju navedene nedoumice.

Jednostavno rečeno, ovo izdanje praktično predstavlja priručnik za upoznavanje sa svim novinama i prilagođavanje istim u svakodnevnom radu.

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU SA PRIKAZOM I KOMENTAROM IZMENA + CD sa modelima novih i usklađenih akata

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari