Search

104. broj časopisa “Advokatska Kancelarija” april 2023.

TEMA BROJA je „Odnos krivičnog prava prema zaštiti dece u oblasti seksualnih odnosa, Dr Marko Milović, advokat u Beogradu – tema broja ovoga puta bavi se, a što možemo videti iz novinskih naslova, jednom nažalost sve češćom pojavom. Odnosno ovaj tekst bavi se važnošću zaštite dece u oblasti seksualnih odnosa iz ugla krivičnog prava. Kao prilog data je i brojna, opet moram reći nažalost, sudska praksa u vezi sa različitim krivičnim delima.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Šta je potrebno dokazati kod prekršaja?”, Dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje daje odgovor na pitanje šta je potrebno dokazati kod prekršaja, „kao najbrojnijoj vrsti kaznenih dela, koja, iako najlakša u svojoj biti, zbog broja izvršenja istih predstavljaju društvenu opasnost s kojom se mora računati“.

 

DETALJNIJE O IZDANJU

Propis Soft Online

Časopisi i webinari