Search

11. broj časopisa “Rad, prava i obaveze” decembar 2023.

TEMA BROJA –„Šta je zaista drugačije po pitanjima rizika i zaštite na radu?“, Dipl. prav. Nenad Jevtić, daje odgovore na pitanja u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu, objašnjava da li je svako radno mesto gde se upotrebljava vozilo, ili gde postoji vozač, automatski radno mesto sa povećanim rizikom i dr.


DETALJNIJE O IZDANJU

Propis Soft Online

Časopisi i webinari