Search

Preporučeno po profesiji, delatnosti i oblasti rada

S obzirom da se u različitim profesijama, delatnostima i oblastima rada primenjuju propisi iz različitih oblasti prava, razvili smo specijalizovana elektronska i štampana izdanja u cilju zadovoljenja svih specifičnih potreba i olakšane primene propisa u praksi.

PRAVNA IZDANJA ZA ADVOKATURU

Godine iskustva i rada doprinele su razvoju jedinstvenih i specijalizovanih rešenja za sve segmente advokature, koje smo obuhvatili kako elektronskim tako i stručnim štampanim izdanjima, a sve u cilju zadovoljenja svih specifičnih potreba advokata.

Praćenje i primena propisa, nova i primenljiva sudska praksa, autorski tekstovi, evidencije klijenata, predmeta i obaveza…

PRAVNA IZDANJA ZA JAVNI SEKTOR

Razvili smo unapređen sistem gde je fokus na primeni propisa sa aspekta potreba svakog korisnika ponaosob, kao i određenih službi u ustanovama ili preduzeću sa pravnim konsultacijama i stručnim štampanim izdanjima. Radni odnosi, javne nabavke, upravni postupak su samo neke oblasti koje posebno pratimo za potrebe javnog sektora.

PRAVNA IZDANJA ZA JAVNE NABAVKE

„Specijal Javne nabavke“ Vam obezbeđuje kompletan softver sa svim propisima i neophodnim pravnim dokumentima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i  štampano stručno izdanje  „Bilten Javnih nabavki“.

Za potpunu pravnu sigurost i jednostavno sprovođenje postupaka javnih nabavki.

PRAVNA IZDANJA ZA VASPITNO-OBRAZOVNE USTANOVE

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitno – obrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik. Velika pomoć u radu direktora, pomoćnika, zamenika direktora i sekretara.

Blagovremena obaveštenja i gotova rešenja u domenu primene propisa i rešavanje specifičnih situacija koje se javljaju u prosveti.

PRAVNA IZDANJA ZA PRIVREDU

Godinama smo sigurna pravna podrška u svakodnevnom poslovanju privrednih subjekata. Predstavljamo Vam proizvode koji obezbeđuju potpunu pravnu sigurnost i jednostavnu primenu propisa u praksi iz svih oblasti prava, odnosno naša elektronska i štampana stručna pravna izdanja, kao i specijalizovane programe za učestvovanje u postupcima javnih nabavki, obračunavanje kamata, različite vrste podsetnika…

PRAVNA IZDANJA ZA OBLAST FINANSIJA

Nezamenljiv i vrlo koristan alat, koji zadovoljava profesionalne potrebe i olakšava rad pri obračunavanju različitih vrsta kamata, kod dužničko – poverilačkih odnosa. 17 godina na tržištu. Jednostavan i precizan obračun.

U primeni u procesima sudskih veštačenja, u radu javnih preduzeća i advokaturi.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari