Search

Namenjeno direktorima i sekretarima ustanova obrazovanja i vaspitanja

Prosvetni pravni savetnik

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

 • Kompletno zakonodavstvo sa rešenjima za praktičnu primenu propisa
 • Konsultacije sa pravnom redakcijom
 • Webinari o aktuelnim temama
 • Stručna literatura, štampana i elektronska

Kada pričamo o pravnim bazama SVI IMAJU SVE!

Mi smo napravili SPECIJALNI DODATAK gde smo iz kompletne baze propisa izdvojili i istakli u posebnu rubriku u kojoj je sve što se odnosi na primenu u USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA upotpunjenu komentarima i odgovorima na najčešća pitanja. 

Vrlo pregledno i korisno smo izdvojili i kompletan pregled Prosvetnih glasnika!

Uz sve to DOBIJATE I PRISTUP KOMPLETNOJ PRAVNOJ BAZI Propis Soft (koja sadrži sve oblasti prava – kompletna elektronska baza propisa, sudske prakse, mišljenja, modeli akata… )

Prosvetno
pravni alarm

Dobijate obaveštavanje o svim izmenama i aktuelnostima koje su vezane za primenu propisa u ustanovama vaspitanja i obrazovanja.

Online pristup sa računara
i mobilnih uređaja

Pristup programu omogućen je sa bilo kog računara, odnosno uređaja koji ima pristup internetu i sa bilo koje lokacije.

Pravne
konsultacije

Odgovori na Vaša pitanja i nedoumice u vezi sa tumačenjem propisa

Štampano izdanje
BILTEN JAVNIH NABAVKI

Autorski radovi eminentnih stručnjaka iz oblasti JN, stavovi i odluke RK u slučaju zaštite prava ponuđača, odgovori na najčešće postavljana pitanja. – periodično izdanje-godišnja pretplata

Webinari

Webinari – video materijal kroz koji se daju rešenja na najveće probleme u primeni propisa!
„Živa reč“ – konkretni odgovori za praktičnu primenu ZOSOV i PKU za škole i predškolske ustanove, Zakona o radu, kao i drugih propisa.
Webinari u organizaciji „Prosvetnog Pravnog Savetnika“ zasnovani su na dugogodišnjem iskustvu, u skladu sa sugestijama i pitanjima naših korisnika, preko 800 ustanova vaspitanja i obrazovanja, a sa idejom davanja rešenja za primenu novoobjavljenih propisa i propisa koji su već na snazi.

Prosveta u praksi

Elektronski časopis za primenu propisa u obrazovno-vaspitnim ustanovama namenjen je direktorima, sekretarima, službama finansija, nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima.

✓ Posebno izdvojeni propisi koji regulišu rad ustanova vaspitanja i obrazovanja
✓ Propisi Alarm – obaveštavanje o svima novinama i aktuelnostima iz Vaše oblasti poslovanja
✓ Kompletna baza svih propisa
✓ Podsećanje na rokove i obaveze
✓ Službena mišljenja i sudska praksa
✓ Modeli akata i obrasci
✓ Komentari stručnjaka iz ministarstva, predavača sa seminara, pravnika sa dugogodišnjim iskustvom
✓ Pravne konsultacije
✓ Webinari – direktni odgovori na konkretne probleme u primeni propisa u ustanovama vaspitanja i obrazovanja
✓ Specijalizovani časopis “Prosveta u praksi” – dodatna pojašnjenja aktuelne problematike
✓ Ažuriranje
✓ Pristup bilo kad, bilo gde
✓ Podrška i pomoć u radu

20 godina postojanja

Preko 800 ustanova obrazovanja i vaspitanja koristi naše usluge

Pored naše redakcije, neki od eminentnih stručnjaka sa kojima sarađujemo u svim oblastima od značaja za rad i funkcionisanje ustanova obrazovanja i vaspitanja su:

 • Dr Snežana Vuković, psiholog/doktor pedagoških nauka,
  Šef Odseka za ljudska i manjinska prava u obrazovanju
  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Nataša Nikolić Gajić, savetnik-spoljni saradnik MPNTR-a, pedagoški savetnik, profesor razredne nastave, MA obrazovnih politika, OŠ „Kralj Aleksandar I“ Požarevac
 • Nevena Perić, pedagoški savetnik, profesor razredne nastave, MA obrazovnih politika, specijalista obrazovne tehnologije, OŠ “Dimitrije Davidović” Smederevo
 • Dipl. prav. Milena Brajković, sekretar Prve ekonomske škole u Beogradu
 • Dubravka Ilić, viši diplomirani bibliotekar
  Rukovodilac Matične službe Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ Čačak
 • Danijela Kovačević Mikić,
  prosvetni savetnik, Školska uprava Čačak,
  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Dip. ecc. Dragan Tošić,
  Penzionisani savetnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Dipl. prav. Biljana Antić,
  prosvetni inspektor,
  autor brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima sa temama iz oblasti obrazovanja
 • Slavica Đorđević
  dipl. pravnik -koordinatorka radne grupe Ministarstva prosvete za izradu normativnih akata za radno mesto sekretara ustanove
 • Anita Spasić,
  pedagog, Gimnazija “9. maj”, Niš
 • Ana Nikolić,
  sekretar osnovne škole „Učitelj Tasa“, Niš
 • Katarina Ivanović,
  pedagoški savetnik, profesor filozofije, „Medicinska škola“, Kruševac
 • Irena Drča
  sekretar Medicinsko-farmaceutske škole „Sv. Petka“u Smederevu
 • Marija Božilović
  sekretar u Srednjoj školi “Mladost”, Petrovac na Mlavi,predavač na seminarima iz oblasti obrazovanja
 • Ljiljana Kovačević
  profesor razredne nastave, OŠ „Borivoje Ž. Milojević“ u Krupnju, pedagoški savetnik, autor/voditelj seminara za stručno usavršavanje
 • Tijana Đokić
  pedagoški savetnik, pedagog u osnovnoj školi „Dositej Obradović“, Vranovo, Osnivač i predsednik Podružnice stručnih saradnika u Smederevu
 • Jasmina Momčilović
  pedagog u osnovnoj školi “Dušan Radović, Bor i organizator seminara za stručno usavršavanje
 • Jasmina Jovanović
  dipl.psiholog, specijalista razvojne psihologije i psihopatologije, pomoćnica Ministra prosvete, iz Sektora za inspekcijske poslove i član Radne grupe za prevenciju i sprečavanje nasilja u sistemu obrazovanja i vaspitanja
 • Katarina Filipović
  sekretar Srednje ekonomske škole u Loznici

Pogledajte video prezentaciju

Najbitniji sadržaji i funkcije

Sveobuhvatna baza propisa

Specijalizovana baza svih važećih i nevažećih propisa koji se odnose na oblast obrazovanja i vaspitanja.

Propisi Alarm

Sistem za automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Sudska praksa i službena mišljenja

Baza sudske prakse sudova svih nadležnosti i službenih mišljenja resornih ministarstava i drugih nadležnih organa (Komisija za tumačenje PKU, Kancelarija za javne nabavke…).

Modeli akata i obrasci

Baza modela akata i obrazaca namenjenih ustanovama vaspitanja i obrazovanja, u potpunosti prilagođena specifičnostima njihove delatnosti.

Ažuriranje

Svakodnevno ažuriranje pravne baze Propis Soft – Prosvetni Pravni Savetnik.

Pretraga - kako do željenog akta?

Načini za jednostavno i brzo pronalaženje željenog dokumenta unutar Specijala Propis Soft – Prosvetni Pravni Savetnik.

Korisnička baza

Mogućnost formiranja lične baze korisnika Specijala Propis Soft – Prosvetni Pravni Savetnik.

Pristup bilo kad, bilo gde

Pristup Specijalu Propis Soft – Prosvetni Pravni Savetnik omogućen je sa bilo kog računara, odnosno uređaja koji ima pristup internetu nezavisno od lokacije.

Podrška

Obezbeđena podrška svim korisnicima Specijala Propis Soft – Prosvetni Pravni Savetnik.

NARUDŽBINE PAKETA SE VRŠE PO POVLAŠĆENOM CENOVNIKU SA ZARAČUNATIM POPUSTOM OD 20%

BRZ I JEDNOSTAVAN PROCES PORUČIVANJA I ISPORUKE

 • Preuzmite narudžbenicu putem dugmeta ispod
 • Odštampajte
 • Popunite, pečatirajte i potpišite
 • Pošaljite je poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom)
 • Na osnovu narudžbenice mi Vam šaljemo račun
 • I odmah Vam šaljemo pristupne podatke za softverski paket
 • A fakturu možete platiti u roku od 45 dana

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari