Search

Informator o radu – obaveza donošenja i objavljivanja

Kao što je poznato izvršene su obimne izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja objavljene u „Sl. glasniku RS“, br. 105/2021 od 8. novembra 2021. god, kojima je predviđena i obaveza vođenja i donošenja informatora o radu organa javne vlasti.

Vođenje i obaveza donošenja informatora o radu postojala je i ranije po pređašnjem zakonskom rešenju, međutim, u praksi ta obaveza nije bila izvršavana. Ne samo da organi vlasti često nisu ni bili svesni da ta obaveza za njih postoji, već se ni kada su organi vlasti znali da to jesu i da obaveza objavljivanja informatora o radu postoji za njih, obavezu nisu izvršavali, jer i nije bilo sankcije.

Sada posle poslednjih izmena su ovi problemi otklonjeni, tako da se informator mora objavljivati i to od tačno navedenih organa vlasti.

Koja je osnovna svrha i cilj izmena i ove nove obaveze?
Ko ima obavezu vođenja informatora?
U kom roku su dužni organi da ga objave?
Koje su sankcije?

Odgovore na ova pitanja možete pronaći u tekstu „Informator o radu“, autora dipl. prav. Marka Marjanovića objavljenom u najnovijem časopisu „Prosveta u praksi“, br. 8, novembar 2022.

Pristup časopisu „Prosveta u praksi“ imaju korisnici pravne baze „Propis Soft“-Standard paketa.

Detaljnije

Propis Soft Online

Časopisi i webinari