Search

13. broj časopisa “Rad, prava i obaveze” april 2024.

TEMA BROJA – „Karakteristike i poreski tretman zajma od poslodavca“, dipl. prav. Danijela Jokić, govori o zajmu sa aspekta radnog prava, koje su osobine takvog zajma, kako se uređuje, da li se plaćaju porez i doprinosi, da li docnja i dospelost utiču na zajam i dr.

Propis Soft Online

Časopisi i webinari