Search

Za olakšanu primenu propisa

Propis Soft

Program sa kompletnom bazom propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca, stručnim komentarima i objašnjenjima redakcije, instrukcijama i odgovorima na najčešća pitanja za olakšano praćenje i primenu propisa.

GLAVNE PREDNOSTI

 • Funkcionalno i sadržinsko prilagođavanje svakom korisniku ponaosob
 • Propisi Alarm – korisnik bira oblasti koje će program pratiti i obaveštavati ga o svim novinama iz te oblasti npr o izmenama propisa, novoobjavljenoj sudskoj praksi i modelima
 • Saznajete prvi najnoviju sudsku praksu
 • Opcije – Skrećemo pažnju i Važna obaveštenja – Obaveštenja od najvećeg pravnog značaja za korisnike o početku ili prestanku primene onih propisa koji iz osnova menjaju do tada propisana prava i obaveze, o onim odlukama i stavovima u kojima su po prvi put zauzeti stavovi o određenom pravnom institutu…
 • Brza i laka pretraga preko ključne reči
 • Sistem centralizovane pretrage po svim dokumentima
 • Međusobna povezanost akata preko opcije Tumačenje i primena – jednim klikom, preko relevantnog člana Zakona, dolazite do akta koji Vam je neophodan
 • Praktični modeli i obrasci – pravni akti, uvek usklađeni sa svim izmenama zakona, sa mogućnošću neograničenog broja preuzimanja i štampanja
 • Jednostavan pristup i korišćenje sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja
 • Svakodnevno ažuriranje bez ikakvog Vašeg angažovanja
 • Obezbeđena pravna i tehnička podrška za svakog korisnika

Propis Soft – demonstacija jednostavnosti i funkcionalnosti

Propis Soft predstavlja kompletan sistem za pomoć u radu, jer ga pored kvaliteta sadržaja programa odlikuje i izuzetna jednostavnost i funkcionalnost, kao i brojne opcije koje omogućavaju da se program prilagodi potrebama inidividualnog korisnika. Propis Soft se specijalizuje baš za Vaše potrebe i omogućava da brzo i lako dođete do svega što Vam je potrebno za primenu propisa.

Propis Soft - za olakšanu primenu propisa

Program sa kompletnom bazom propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca, stručnim komentarima i objašnjenjima redakcije, instrukcijama i odgovorima na najčešća pitanja za olakšano praćenje i primenu propisa.

Najbitniji sadržaji i funkcije

Sveobuhvatna baza propisa

Kompletna baza propisa u kojoj se nalaze svi pozitivni propisi, kao i nevažeći propisi i propisi koji prestaju da važe…

Propisi Alarm

Automatsko alarmiranje o svim novinama iz vaše oblasti poslovanja…

Sudska praksa i službena mišljenja

Baza sadrži preko 31.000 primera sudske prakse, stavova sudova, objašnjenja, tumačenja i službena mišljenja resornih ministarstava i drugih nadležnih organa…

Modeli akata i obrasci

Baza od preko 1.300 gotovih modela ugovora, akata, podnesaka i obrazaca koja se redovno usklađuje sa izmenama propisa…

Ažuriranje

Automatsko ažuriranje putem interneta prilikom svakog pristupanja programu, ili mesečno dostavljanjem CD-a (desk top verzija)…

Pretraga - kako do željenog akta?

Sistem centralizovane pretrage po svim dokumentima. Detaljnije pretraga po oblasti, naslovu i vrsti glasila…

Korisnička baza

Rubrika koja pruža mogućnost formiranja korisničke baze dokumenata koje najčešće koristite…

Kalkulator sudskih taksi

Kalkulator je namenjen za obračun sudskih taksi, a izrađen je u skladu sa važećim Zakonom o sudskim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 28/94, 53/95,… i 95/2018).

Pristup bilo kad, bilo gde

Pristup sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja kad god je Vama potrebno bez ikakvih ograničenja…

Podrška

Za pomoć oko aktivacije i načina korišćenja programa, na raspolaganju Vam je tehnička podrška.

Godišnja pretplata

 • Elektronska baza propisa – svi pozitivni propisi, kao i nevažeći propisi i propisi koji prestaju da važe – preko 32.000 tekstova.
 • Prečišćeni tekstovi propisa, sadržaj i naglašene izmene propisa.
 • Opcija Tumačenje i primena – komentari, napomene, referati i članci istaknutih stručnjaka.
 • Veza zakona sa pripadajućim podzakonskim aktima – veza i na sam član propisa.
 • Veza ka modelima ugovora i obrazaca koji se odnose na primenu datog propisa.
 • Baza od preko 1.300 gotovih modela akata i obrazaca – redovno usklađivanje modela sa izmenama propisa + modeli za novoobjavljene propise.
 • Propisi Alarm – automatsko praćenje i obaveštavanje o svim novinama koje su u pravnoj vezi sa propisima koji su Vama bitni.
 • Sudska praksa – preko 37.000 tekstova – pažljiv izbor i praćenje novoobjavljenih odluka.
 • Službena mišljenja – preko 10.500 tekstova – objašnjenja, tumačenja i službenih mišljenja resornih ministarstava i drugih nadležnih organa.
 • Sistem centralizovane pretrage po svim dokumentima – omogućena pretraga i po velikom broju kriterijuma.
 • Korisnička baza – izdvojeni akti koje najčešće koristite.
 • Neograničen online pristup sa računara i mobilnih uređaja.
 • Dnevna ažurnost i dobijanje svih naprednijih verzija narednih 12 meseci.
 • Podrška – naš stručni tim Vam je na raspolaganju za pomoć i podršku u korišćenju.

Brz i jednostavan način poručivanja i isporuke

 • Preuzmite narudžbenicu putem dugmeta ispod
 • Odštampajte
 • Popunite, pečatirajte i potpišite
 • Pošaljite je poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom)
 • Na osnovu narudžbenice mi Vam šaljemo račun
 • I odmah Vam šaljemo pristupne podatke za softverski paket
 • A fakturu možete platiti u roku od 8 dana

28.600

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari