Search

Novo uputstvo o zaštiti i bezbednosti dece i učenika i gotov model Pravilnika

Pravilnik izrađen u skladu sa novim uputstvom – samo u “Propis Soft-Prosvetni Pravni savetnik”

U „Sl. glasniku RS”, br. 67/2022 od 17. juna 2022. godine objavljeno je Uputstvo za izradu akta kojim ustanove obrazovanja i vaspitanja propisuju mere, način i postupak zaštite i bezbednosti dece i učenika. Uputstvo se primenjuje od 25. juna 2022. godine.

Ovim uputstvom se daju instrukcije za izradu akta kojim ustanove obrazovanja i vaspitanja – predškolska ustanova, osnovna i srednja škola i škola sa domom učenika, propisuju mere, način i postupak zaštite i bezbednosti dece i učenika za vreme boravka u ustanovi i svih aktivnosti koje organizuje ustanova, u saradnji sa nadležnim organom jedinice lokalne samouprave i koje je dužna da sprovodi.

Deca i učenici imaju pravo na zaštitu i bezbednost u objektu – zgradi i dvorištu ustanove, kao i van zgrade i dvorišta ustanove, za vreme ostvarivanja svih oblika vaspitno-obrazovnog, odnosno obrazovno-vaspitnog rada ili drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom i opštim aktom ustanove.

Uputstvom je predviđeno da ustanova treba da pripremi analizu potencijalnih i aktuelnih rizika u organizaciji rada ustanove i to: pristup objektu ustanove; sigurnost prostora; u unutrašnjem prostoru – stanje objekata u kojima se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; specifični uslovi i okolnosti koje su karakteristične za ustanovu.

Svaka ustanova sa merama zaštite i bezbednosti koje donosi, u skladu sa ovim uputstvom, na odgovarajući način upoznaje decu i učenike, njihove roditelje, odnosno drugog zakonskog zastupnika, kao i sve zaposlene.

Samo u okviru paketa “Propis Soft-Prosvetni Pravni savetnik” nalazi se usklađeni model Pravilnika o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje organizuje škola.

 

Detaljnije

Propis Soft Online

Časopisi i webinari