Bilten Javnih nabavki

Stručni časopis za uspešno sprovođenje javnih nabavki

Bilten-3D14

Bilten Javnih nabavki – Stručni časopis za uspešno sprovodenje javnih nabavki

Bilten se bavi aktuelnim temama i nedoumicama pri sprovođenju javnih nabavki, kao i problemima na koje nailaze učesnici ovih postupaka u praksi. Namenjen svima koji žele da budu upoznati sa svim novinama u oblasti javnih nabavki, odnosno svima koji žele uspešno i lako sprovođenje postupka, u skladu sa zakonom.

Bilten predstavlja svojevrsnu zbirku prakse, komentara, mišljenja i stavova nadležnih državnih organa iz oblasti javnih nabavki i eminentnih stručnjaka, koja će Vam pomoći pri rešavanju konkretnih problema i tumačenju Zakona.

„Bilten Javnih nabavki“, broj 14:

Da li je moguće koristiti dodatna pojašnjenja i naknadno dostavljati dokaze? Koje kapacitete i dokaze je moguće koristiti od drugih subjekta? Koje dokaze dostavljati i kada, ako je potpisana izjava? Kako planirati i sprovesti centralizovane nabavke? Da li Vas zanimaju odgovori na ova pitanja?

Rešenja za ove i sve druge najveće dileme koje su u dosadašnjoj praksi imali naručioci i ponuđači možete naći samo u novom broju časopisa „Bilten Javnih nabavki“. U istom se nalazi čak pet stručnih komentara na teme koje su Vas posebno zanimale iz oblasti javnih nabavki. Uz sve to možete pročitati i odgovore redakcije Specijala Javne nabavke na najčešća pitanja uz najzanimljivije stavove Republičke Komisije zauzete u odlukama donetim u pojedinačnim postupcima zaštite prava, što uz druge aktuelnosti potpuno uokviruje pokrivanje sfere javnih nabavki.

SADRŽAJ NOVOG BILTENA:

• Skrećemo pažnju:

Kalendar obaveza u javnim nabavkama

• Tema broja:

Stevan Radunović

Korišćenje kapaciteta drugih subjekata

• Komentari:

Marko Marjanović

Planiranje i sprovođenje centralizovanih javnih nabavki

Branislav Cvetković

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor kroz praksu Republičke komisije

Nikola Aleksić

Da li postoji aktivna legitimacija kada ponuđač nije osporavao ocenu sopstvene ponude?

Marko Marjanović

Mogućnost korišćenja dodatnih objašnjenja

• Aktuelno:

Odluka o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa u 2023. godini

• Ekskluzivno (samo u Biltenu JN): Stavovi Republičke Komisije zauzeti u odlukama donetim u pojedinačnim postupcima zaštite prava

• Odgovori redakcije Specijala Javne nabavke na najčešća pitanja

Bilten Javnih nabavki – Stručni časopis za uspešno sprovodenje javnih nabavki

Bilten-3D14

Godišnja pretplata

BRZ I JEDNOSTAVAN PROCES PORUČIVANJA I ISPORUKE

  • Preuzmite narudžbenicu putem dugmeta ispod
  • Odštampajte
  • Popunite, pečatirajte i potpišite
  • Pošaljite je poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom)
  • Na osnovu narudžbenice mi Vam šaljemo račun
  • I odmah Vam šaljemo primerak specijalnog izdanja na vašu adresu
  • A fakturu možete platiti u roku od 8 dana

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.