Search

Izveštaj o informacijama od javnog značaja – do 31. januara!

Podsećamo vas da su organi vlasti dužni da do 31. januara 2023. godine, za prethodnu godinu, podnesu godišnji izveštaj Povereniku za informacije od javnog značaja o radnjama tog organa preduzetim u cilju primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik RS”, broj 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021).

Članom 43. Zakona propisano je da izveštaj sadrži podatke o:
1) broju podnetih zahteva, broju potpuno ili delimično usvojenih zahteva, kao i o broju odbačenih i odbijenih zahteva;
2) broju i sadržini žalbi protiv rešenja kojima se odbacuje ili odbija zahtev;
3) ukupnom iznosu naplaćenih naknada za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja;
4) merama preduzetim u vezi sa obavezom izrade i ažuriranja informatora;
5) merama preduzetim u vezi sa održavanjem nosača informacije;
6) merama preduzetim u vezi sa obukom zaposlenih;
6a) rukovodiocu organa vlasti i ovlašćenom licu;
6b) broju podnetih zahteva koji se odnose na informacije o zdravlju stanovništva ili zaštiti životne sredine iz člana 16. stav 2. ovog zakona;
6v) broju podnetih zahteva koji se odnose na informacije o raspolaganju javnim sredstvima;
6g) broju podnetih zahteva koji se odnose na informacije iz nadležnosti tog organa vlasti.

Obrazac ovog izveštaja propisan je Odlukom o obrascu i načinu dostavljanja godišnjeg izveštaja organa javne vlasti o radnjama preduzetim u cilju primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS”, br. 10/2022).

Propis Soft Online

Časopisi i webinari