Search

Novi Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u školama

Obaveštavamo Vas da je u “Sl. glasniku RS”, br. 10/2024 objavljen Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Navedeni pravilnik primenjuje se od 17. februara 2024. god.

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi, način, sadržaj, dužina, mesto i vreme obavljanja i druga pitanja od značaja za obavljanje društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada („Službeni glasnik RS”, broj 68/18).

Društveno-koristan, odnosno humanitaran rad obuhvata aktivnosti čijim se ostvarivanjem razvija društveno odgovorno ponašanje učenika i odnosi se na društveno-koristan i humanitarni rad koji škola planira godišnjim planom rada u okviru plana zaštite od nasilja i ostvaruje se radi uključivanja svih učenika u planiranje i realizaciju tog rada, kao i društveno-korisni i humanitarni rad koji se realizuje u okviru pojačanog vaspitnog rada.

Aktivnosti društveno-korisnog rada predstavljaju sledeće aktivnosti: humanitarne akcije; ekološke akcije uređenja škole, učionica, drugih prostorija, kao i školskog okruženja; akcije prikupljanja materijala za reciklažu; priprema, odnosno uređenje školskog prostora za održavanje školskih manifestacija, izložbi, gostovanja, sportskih i drugih takmičenja; posete ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i omladine, domovima starih i Crvenom krstu; i druge aktivnosti koje doprinose razvoju empatije, tolerancije i unapređivanju odnosa zasnovanih na međusobnom uvažavanju i saradnji.

Predlog aktivnosti koje zaposleni u ustanovama obrazovanja i vaspitanja mogu da planiraju i realizuju u skladu sa godišnjim planom zaštite od nasilja, kao i u okviru pojačanog vaspitnog rada nalaze se u Prilogu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U smislu Pravilnika društveno-koristan rad ima preventivnu funkciju, a kada se koristi kao jedna od aktivnosti pojačanog vaspitnog rada predstavlja oblik restorativne discipline.

Sa tekstom Pravilnika o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja možete se upoznati u pravnoj bazi “Propis Soft- Prosvetni Pravni Savetnik

Propis Soft Online

Časopisi i webinari