Search

Preporučena pravna izdanja
za vaspitno-obrazovne ustanove

Svakodnevni rad u prosveti podrazumeva izvršavanje brojnih obaveza u skladu sa propisima koji uređuju različite oblasti prava, od onih usko vezanih za vaspitanje i obrazovanje, preko radnog prava, upravnog postupka, do javnih nabavki, javne svojine… Veliku pomoć u radu direktora, pomoćnika, zamenika direktora i sekretara predstavljaju sledeći proizvodi:

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalizovano izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitno – obrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, posebnim dodacima za prosvetu, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik. Velika pomoć u radu direktora, pomoćnika, zamenika direktora i sekretara.

Blagovremena obaveštenja i gotova rešenja u domenu primene propisa i rešavanje specifičnih situacija koje se javljaju u prosveti.

WEBINARI

Rešenje za praktičnu primenu ZOSOV i PKU za škole i predškolske ustanove, kao i primenu drugih propisa i postupanje u skladu sa zakonskim okvirima.

Putem webinara obrađujemo aktuelne teme, nedoumice i rešenja za primenu propisa u praksi, na osnovu višegodišnjeg iskustva stečenog u saradnji sa preko 800 vaspitno-obrazovnih ustanova.

Vid prezentacije koji će omogućiti jasnije prezentovanje postavke problema ili nedoumice, zakonske regulative i konkretnog rešenja za postupanje i sprovođenje propisa u praksi.

PROSVETA U PRAKSI

Elektronski, praktični časopis za primenu propisa u prosveti, nastao kao proizvod višegodišnjeg iskustva stečenog saradnjom sa brojnim obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Namenjen sekretarima, direktorima, finansijskoj službi, nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima.

Obuhvata komentare stručnjaka iz ministarstva, predavača sa seminara, pravnika sa dugogodišnjim iskustvom, najnovija mišljenja i uputstva Ministarstva prosvete i drugih organa, aktuelnu sudsku praksu, rubrike za obaveštavanje o svim novinama u prosveti, odgovore na najčešća pitanja direktora, sekretara, nastavnika iz svih oblasti prava koje primenjuju obrazovno-vaspitne ustanove: obrazovanje, radni odnosi, javne nabavke, javna svojina, Croso, informacije od javnog značaja, zaštita podataka o ličnosti, sukob interesa…

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Specijalizovano izdanje za uspešno sprovođenje javnih nabavki, sa konsultacijama i štampanim izdanjem.

NOVI ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA SA KOMENTAROM NAJZNAČAJNIJIH NOVINA

+ Aneks – nove izmene iz „Sl. glasnika RS“, br. 10/2019

BILTEN JAVNIH NABAVKI

Stručni časopis za uspešno sprovođenje javnih nabavki

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM NAJZNAČAJNIJIH NOVINA I MODELIMA + CD SA MODELIMA I OBRASCIMA

PRIRUČNIK ZA PRIMENU POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

ZATEZNA KAMATA U PRAKSI - PRAVO NA KAMATU, OBRAČUN, TOK I ODNOS SA UGOVORNOM KAMATOM

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari