Search

115. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ mart 2024.

TEMA BROJA: „Da li profesor u školi ima svojstvo službenog lica?“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca– tema broja bavi se time da li profesori, odnosno nastavnici u školama imaju svojstvo službenog lica, a pre svega u vezi sa krivičnim delom zloupotreba službenog položaja.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Možete li u parnicu ako nemate advokata u porodici?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje postavlja pitanje da li punomoćnici u parničnom postupku mogu biti samo stručna lica, ili i nestručna, te koji je kriterijum za izbor kruga tih lica, a s obzirom kako su napisane odredbe ZPP.

DETALJNIJE O ČASOPISU

Propis Soft Online

Časopisi i webinari