Search

103. broj časopisa “Advokatska Kancelarija” mart 2023.

Advokatska kancelarija: broj 103, mart 2023.

 

TEMA BROJA je „Naknada troškova parničnog postupka srazmerno uspehu u sporu“, Miloš Keljanović, sudijski saradnik – tema broja bavi se jednim, već duže vreme, spornim pitanjem u sudskoj praksi – naknadom troškova parničnog postupka srazmerno uspehu u sporu, te smo uz autorski tekst priložili i najinteresantnije odluke sudova u vezi sa ovim pojmom.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li se obavezne procedure mogu selektivno primenjivati?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje postavlja pitanje da li se obavezne procedure mogu selektivno primenjivati kod nepropisnog parkiranja.

 

DETALJNIJE O IZDANJU

Propis Soft Online

Časopisi i webinari