Stručna izdanja sa rešenjima za primenu propisa u praksi

AKTUELNO

NOVI PROPISI, SUDSKA PRAKSA, SLUŽBENA MIŠLJENJA, MODELI I KOMENTARI

Izdvajamo najnovije akte državnih organa i autorske radove unete u bazu programa „Propis Soft“

NOVI ZAKONI I DRUGI PROPISI

 • Pravilnik o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 57/2019) koji se primenjuje od 17. avgusta 2019. god.
 • Pravilnik o akreditaciji zdravstvenih ustanova, drugih pravnih lica i privatne prakse („Sl. glasnik RS“, br. 56/2019) koji se primenjuje od 15. avgusta 2019. god.
 • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti carinskih službenika („Sl. glasnik RS“, br. 55/2019) koji se primenjuje od 10. avgusta 2019. god.
 • Pravilnik o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 55/2019) koji se primenjuje od 10. avgusta 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) koji se primenjuje od 1. januara 2020. god.
 • Pravilnik o delatnostima i poslovima koji su nespojivi sa obavljanjem službene dužnosti carinskog službenika („Sl. glasnik RS“, br. 53/2019) koji se primenjuje od 1. avgusta 2019. god.
 • Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) koji se primenjuje od 30. jula 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) koji se primenjuje od 30. jula 2019. god.
 • Zakon o robnim berzama („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) koji se primenjuje nakon 30. aprila 2020. god.
 • Uredba o upravljanju kapitalnim projektima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2019) koji se primenjuje od 25. januara 2020. god.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 50/2019) koji se primenjuje od 19. jula 2019. god.
 • Zakon o nauci i istraživanjima („Sl. glasnik RS“, br. 49/2019) koji se primenjuje od 16. jula 2019. god.
 • Zakon o komunalnoj miliciji („Sl. glasnik RS“, br. 49/2019) koji se primenjuje od 16. jula 2019. god.

NOVA SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Određivanje mesne nadležnosti u sporovima protiv organa Republike Srbije (čl. 40. ZPP)
 • Određivanje mesne nadležnosti suda prema sedištu skupštine Republike Srbije (čl. 40. ZPP)
 • Nadležnost suda prema mestu izvršenja štetne radnje u sporu radi isplate (čl. 44. ZPP)
 • Postupanje suda u slučaju stvarne nenadležnosti (čl. 16. ZPP)
 • Uzbunjivanje izvršeno preko drugih lica, a ne od strane uzbunjivača (čl. 2., 6. i 15. Zakona o zaštiti uzbunjivača)
 • Napuštanje mesta nezgode uz odobrenje policije (čl. 897. ZOO)
 • Iskaz okrivljenog dat kod istražnog sudije u svojstvu svedoka (čl. 16. ZKP)
 • Izricanje jedinstvene uslovne osude nakon utvrđivanja pojedinačnih uslovnih osuda (čl. 60. KZ i čl. 368. ZKP)
 • Rešenje o zahtevu za pokretanje disciplinskog postupka i rešenje po žalbi (čl. 3. do 5. I 14. Zakona o upravnim sporovima i čl. 41., 45. I 46. Zakona o komorama zdravstvenih radnika)
 • Naknada troškova za sastav neosnovanog zahteva (čl. 66. I 71. Zakona o upravnim sporovima i čl. 153. I 154. ZPP)
 • Raspravljanje naknadno pronađene zaostavštine koja se ne vodi na ostavioca (čl. 128. Zakona o vanparničnom postupku)
 • Svest o prisutnosti više lica u mestu u kojem je planirano izvršenje pretnje (čl. 138. KZ)
 • Povlačenje tužbe kada su treća lica u ime tuženog ispunila obavezu (čl. 155. I 157. ZPP)

NOVI MODELI I OBRASCI

 • Zahtev za prethodno mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • Procena uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti
 • Saglasnost roditelja za putovanje maloletnog deteta
 • Ugovor o pružanju usluga oglašavanja
 • Tužba zbog povrede prava suvlasnika i dovođenja stvari u prethodno stanje
 • Ugovor o poveravanju obrade podataka o ličnosti
 • Izjava o pristanku/saglasnosti na obradu podataka o ličnosti
 • Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti
 • Obaveštenje u vezi sa brisanjem podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose
 • Obaveštenje u vezi sa ispravkom podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose
 • Obaveštenje u vezi sa dopunom podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose

NOVI KOMENTARI

 • Osvrt na pojedina rešenja iz Zakona o radu
 • Umanjenje penzija i plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Ustavni sud se izjasnio o uslovima za sticanje prava na porodičnu penziju bračnog druga
 • Zakasnela naplata „solidarnog poreza“
 • Umanjenje i neusklađivanje penzija
 • Građevinska dozvola kao imovina, slučaj tumeliai protiv litvanije
 • Računanje zatezne kamate na dosuđeni iznos materijalne štete
 • Susvojina u našem pravnom sistemu
 • Prava pacijenata kao korisnika usluga zdravstvene zaštite
 • Krivično delo nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo
 • Neujednačena sudska praksa i pravično suđenje – praksa Evropskog suda
 • Neujednačena sudska praksa i pravično suđenje – normativni okvir
 • Stručni savetnik u krivičnom postupku
 • Pritvor zbog „uznemirenja javnosti“ u praksi
 • Obustava električne energije
 • Obveznik poreza na imovinu na privremeno oduzetim nepokretnostima proisteklim iz krivičnog dela
 • Pribavljanje i otuđenje pokretnih i nepokretnih stvari u javnu svojinu
 • Stručni savetnik u krivičnom postupku
 • Obustava električne energije prema Zakonu o energetici i Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom…
 • Autorsko pravo kroz domaće i međunarodne propise s osvrtom na regulisanje autorskih prava koja se koriste putem interneta i praksu domaćih sudova i ESLJP

BESPLATAN SADRŽAJ

Ovde možete pročitati i preuzeti besplatne propise, sudsku praksu, službena mišljenja, modele akata i komentare

ZAKONI I DRUGI PROPISI

Pogledajte tekstove najčešće korišćenih zakona i drugih propisa

SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

Pogledajte neke od najznačajnih odluka sudova i službenih mišljenja nadležnih organa

MODELI I OBRASCI

Preuzmite besplatno modele akata ili obrasce koje možete koristiti u svakodnevnom radu

KOMENTARI

Pročitajte komentare o primeni propisa u praksi, prikaze novih ili izmenjenih zakona

ELEKTRONSKA I ŠTAMPANA IZDANJA IZ OBLASTI PRAVA

Profi Sistem Com punih 17 godina se bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška u radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnim organima i institucijama, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

Propis Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

Specijal javne nabavke

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i  štampano stručno izdanje.

Prosvetni Pravni Savetnik

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitnoobrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik.

Profi Obračun Kamata

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za  obračunavanje svih vrsta kamata. Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata…

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži:
registar i bazu propisa, sudsku praksu, sl. mišljenja, povezane pravne akte, modele akata, komentare i napomene naše redakcije, alarm za praćenje

Predmeti i utuženja

PREDMETI-UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje svih vrsta predmeta namenjeno javnim preduzećima.

Advokat Lider

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, rokova i termina.

Advokatski Rokovnik

ADVOKATSKI ROKOVNIK

Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka.

PREDNOSTI NAŠIH PROIZVODA

Glavne prednosti

Jasnim prepoznavanjem potrebe korisnika za određenju problematiku razvijamo specijalizovana izdanja za određene profesije, oblasti i delatnosti rada.

Sve naše proizvode korisnici opisuju epitetima – pouzdan, izuzetno efikasan, ažuran, sveobuhvatan, intuitivan i jednostavan za korišćenje.

Pravna i tehnička podrška

Pravna podrška podrazumeva da je sadržaj programa uvek ažuran i aktuelan, usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu, redovno obaveštavanje o svim najvažnijim pravnim aktuelnostima i pomoć korisnicima kroz upućivanje i usmeravanje na pravne akte koji su im potrebni.

Tehnička podrška stoji na raspolaganju svim aktivnim korisnicima programskih paketa Profi Sistema, podrazumeva pomoć pri instalaciji i reinstalaciji programa, aktivaciji, registraciji kao i pomoć pri korišćenju programa za sve vreme trajanja licence.

Naši stručni saradnici

Na našu stručnost ukazuje i spisak naših saradnika, istaknutih profesora pravnih fakulteta, sudija, advokata, tužilaca, sudskih veštaka i drugih stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Pogledajte listu naših stručnih saradnika.

timeline-2014-1

Štampana izdanja

Kompletnu podršku lakšoj primeni propisa u praksi, uz elektronska izdanja, obezbeđuju štampana stručna izdanja koja sadrže autorske tekstove u vidu komentara, sa modelima akata za primenu propisa… Povod za izdavanje stručnih izdanja su problemi prilikom primene propisa u praksi, kao i novi zakoni ili njihove izmene i dopune.

PRAVNI PORTAL

Besplatni stručni portal namenjem svim pravnicima. Cilj servisa je komunikacija i razmena mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa. Postoji od 2010. godine.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.