Stručna izdanja sa rešenjima za primenu propisa u praksi

AKTUELNO

NOVI PROPISI, SUDSKA PRAKSA, SLUŽBENA MIŠLJENJA, MODELI I KOMENTARI

Izdvajamo najnovije akte državnih organa i autorske radove unete u bazu programa „Propis Soft“

NOVI ZAKONI I DRUGI PROPISI

 • Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 43/2019) koji se primenjuje od 27. juna 2019. god.
 • Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 42/2019) koji se primenjuje od 19. juna 2019. god.
 • Pravilnik o policijskim ovlašćenjima („Sl. glasnik RS“, br. 41/2019) koji se primenjuje od 19. juna 2019. god.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor („Sl. glasnik RS“, br. 40/2019) koji se primenjuje od 15. juna 2019. god.
 • Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima („Sl. glasnik RS“, br. 39/2019) koja se primenjuje od 17. juna 2019. god.
 • Uredba o carinskim povlasticama („Sl. glasnik RS“, br. 38/2019) koja se primenjuje od 17. juna 2019. god.
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi („Sl. glasnik RS“, br. 38/2019) koji se primenjuju od 1. juna 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu („Sl. glasnik RS“, br. 37/2019) koji se primenjuje od 6. juna 2019. god.
 • Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2019/2020. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2019) koje se primenjuje od 25. maja 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 35/2019) koji se primenjuje od 1. decembra 2019. god.
 • Zakon o sprečavanju korupcije („Sl. glasnik RS“, br. 35/2019) koji se primenjuje od 1. septembra 2020. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 35/2019) koji se primenjuje od 29. maja 2019. god.

NOVA SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Uslovi za odlučivanje o reviziji kao izuzetno dozvoljenoj zbog odstupanja od ujednačene sudske prakse (čl. 404. ZPP)
 • Otpočinjanje roka za potraživanje naknade štete usled nezakonitog otkaza (čl. 191. i 196. Zakona o radu i čl. 361. ZOO)
 • Prekid zastarevanja potraživanja naknade štete zbog nezakonitog otkaza isplatom jubilarne nagrade (čl. 191. i 196. Zakona o radu i čl. 360., 376. i 387. ZOO)
 • Zastarelost naknade štete usled nezakonitog otkaza (čl. 191. I 196. Zakona o radu i čl. 361. I 376. ZOO)
 • Plan i program poslovanja javnog preduzeća kojim se derogira pravo na naknadu troškova ishrane (čl. 50. i 51. Zakon o javnim preduzećima i čl. 118. Zakona o radu)
 • Nepostojanje svojstva pretpostavljenog vlasnika (čl. 41. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa)
 • Unapred stvorena namera da se ubistvom dođe do novca (čl. 25. I 114. KZ)
 • Uticaj cilja pribavljanja i stavljanja u opticaj falsifikovanog novca na svršenost dela (čl. 223. KZ)
 • Redosled sukoba i način učestvovanja u tuči (čl. 123. KZ)
 • Opravdani tehnički razlozi za nedavanje izdržavanja (čl. 195. KZ)
 • Individualiziranje naknade za bolove i strah (čl. 200. ZOO)

NOVI MODELI I OBRASCI

 • Pritužba zbog obrade podataka o ličnosti suprotno odredbama zakona
 • Tužba radi regresa datog izdržavanja
 • Ugovor o zalozi pokretne stvari upisom u registar založnog prava (bez predaje u državinu)
 • Molba za izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje nakon pravnosnažnosti presude
 • Rešenje o oslobađanju zaposlenog od odgovornosti u disciplinskom postupku
 • Ugovor o fizičkoj zaštiti
 • Zapisnik o obavljenom tehničkom prijemu sistema tehničke zaštite
 • Zapisnik o obavljenom održavanju sistema tehničke zaštite
 • Potvrda o izvedenom sistemu tehničke zaštite
 • Rešenje o strukturi radne nedelje vaspitača i medicinskih sestara u predškolskoj ustanovi

NOVI KOMENTARI

 • Obveznik poreza na imovinu na privremeno oduzetim nepokretnostima proisteklim iz krivičnog dela
 • Pribavljanje i otuđenje pokretnih i nepokretnih stvari u javnu svojinu
 • Stručni savetnik u krivičnom postupku
 • Obustava električne energije prema Zakonu o energetici i Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom…
 • Autorsko pravo kroz domaće i međunarodne propise s osvrtom na regulisanje autorskih prava koja se koriste putem interneta i praksu domaćih sudova i ESLJP
 • Izvršenje na nepokretnosti
 • Načelo srazmere
 • Naredba za poternicu i naredba za objavu
 • Novčana kazna
 • Podnosioci predloga za odlaganje izvršenja
 • Obveznik poreza na imovinu na privremeno oduzetim nepokretnostima proisteklim iz krivičnog dela
 • Poreski tretman naknade direktora/zastupnika koji nije zaposlen u društvu
 • Visokotehnološki kriminal u domaćim i međunarodnim propisima, s posebnim osvrtom na odredbe krivičnog zakonika
 • Obustava postupka prema maloletnom licu
 • Sudska opomena kao mera upozorenja i izricanje sudske opomene u sudskoj praksi

BESPLATAN SADRŽAJ

Ovde možete pročitati i preuzeti besplatne propise, sudsku praksu, službena mišljenja, modele akata i komentare

ZAKONI I DRUGI PROPISI

Pogledajte tekstove najčešće korišćenih zakona i drugih propisa

SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

Pogledajte neke od najznačajnih odluka sudova i službenih mišljenja nadležnih organa

MODELI I OBRASCI

Preuzmite besplatno modele akata ili obrasce koje možete koristiti u svakodnevnom radu

KOMENTARI

Pročitajte komentare o primeni propisa u praksi, prikaze novih ili izmenjenih zakona

ELEKTRONSKA I ŠTAMPANA IZDANJA IZ OBLASTI PRAVA

Profi Sistem Com punih 17 godina se bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška u radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnim organima i institucijama, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

Propis Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

Specijal javne nabavke

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i  štampano stručno izdanje.

Prosvetni Pravni Savetnik

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitnoobrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik.

Profi Obračun Kamata

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za  obračunavanje svih vrsta kamata. Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata…

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži:
registar i bazu propisa, sudsku praksu, sl. mišljenja, povezane pravne akte, modele akata, komentare i napomene naše redakcije, alarm za praćenje

Predmeti i utuženja

PREDMETI-UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje svih vrsta predmeta namenjeno javnim preduzećima.

Advokat Lider

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, rokova i termina.

Advokatski Rokovnik

ADVOKATSKI ROKOVNIK

Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka.

PREDNOSTI NAŠIH PROIZVODA

Glavne prednosti

Jasnim prepoznavanjem potrebe korisnika za određenju problematiku razvijamo specijalizovana izdanja za određene profesije, oblasti i delatnosti rada.

Sve naše proizvode korisnici opisuju epitetima – pouzdan, izuzetno efikasan, ažuran, sveobuhvatan, intuitivan i jednostavan za korišćenje.

Pravna i tehnička podrška

Pravna podrška podrazumeva da je sadržaj programa uvek ažuran i aktuelan, usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu, redovno obaveštavanje o svim najvažnijim pravnim aktuelnostima i pomoć korisnicima kroz upućivanje i usmeravanje na pravne akte koji su im potrebni.

Tehnička podrška stoji na raspolaganju svim aktivnim korisnicima programskih paketa Profi Sistema, podrazumeva pomoć pri instalaciji i reinstalaciji programa, aktivaciji, registraciji kao i pomoć pri korišćenju programa za sve vreme trajanja licence.

Naši stručni saradnici

Na našu stručnost ukazuje i spisak naših saradnika, istaknutih profesora pravnih fakulteta, sudija, advokata, tužilaca, sudskih veštaka i drugih stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Pogledajte listu naših stručnih saradnika.

timeline-2014-1

Štampana izdanja

Kompletnu podršku lakšoj primeni propisa u praksi, uz elektronska izdanja, obezbeđuju štampana stručna izdanja koja sadrže autorske tekstove u vidu komentara, sa modelima akata za primenu propisa… Povod za izdavanje stručnih izdanja su problemi prilikom primene propisa u praksi, kao i novi zakoni ili njihove izmene i dopune.

PRAVNI PORTAL

Besplatni stručni portal namenjem svim pravnicima. Cilj servisa je komunikacija i razmena mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa. Postoji od 2010. godine.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.