Stručna izdanja sa rešenjima za primenu propisa u praksi

AKTUELNO

NOVI PROPISI, SUDSKA PRAKSA, SLUŽBENA MIŠLJENJA, MODELI I KOMENTARI

Izdvajamo najnovije akte državnih organa i autorske radove unete u bazu programa „Propis Soft“

NOVI ZAKONI I DRUGI PROPISI

 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu prijave i načinu uplate jednokratne novčane pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 78/2020) koji se primenjuje od 29. maja 2020. god.
 • Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru („Sl. glasnik RS“, br. 78/2020) koja se primenjuje od 1. juna 2020. god.
 • Pravila o radu biračkih odbora na koordiniranom sprovođenju svih izbora raspisanih za 21. jun 2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 77/2020) koja se primenjuju od 3. juna 2020. god.
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 76/2020) koja se primenjuje od 29. maja 2020. god.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću („Sl. glasnik RS“, br. 76/2020) koja se primenjuje od 22. maja 2020. god.
 • Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Sl. glasnik RS“, br. 76/2020) koji se primenjuje od 22. maja 2020. god.
 • Pravilnik o načinu prijave i načinu uplate jednokratne novčane pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 73/2020) koji se primenjuje od 13. maja 2020. god.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću („Sl. glasnik RS“, br. 73/2020) koja se primenjuje od 13. maja 2020. god.
 • Uputstvo za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 21. jun 2020. godine (prečišćen tekst) („Sl. glasnik RS“, br. 70/2020)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika („Sl. glasnik RS“, br. 68/2020) koji se primenjuje od 10. maja 2020. god.
 • Zakon o izmeni Zakona o lokalnim izborima („Sl. glasnik RS“, br. 68/2020) koji se primenjuje od 10. maja 2020. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 68/2020) koji se primenjuje od 10. maja 2020. god.

NOVA SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Usluge posredovanja koje vrši nerezident kod otpremanja robe u inostranstvo (čl. 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost)
 • Teret dokazivanja vrste usluga i visine potraživanja (čl. 231. ZPP)
 • Prenos dela imovine u statusnoj promeni (čl. 3. I 28. Zakona o porezu na dodatu vrednost)
 • Sadržina mera radi očuvanja imovinskog položaja stečajnog dužnika (čl. 159b.  Zakona o stečaju)
 • Alternativa pravne kvalifikacije dela (čl. 420. ZKP)
 • Kontinuitet u primeni izabrane računovodstvene regulative (čl. 21. i 22. Zakona o računovodstvu)
 • Način uništavanja knjigovodstvene dokumentacije (čl. 24. Zakona o računovodstvu)
 • Obaveza dostavljanja izjave o neaktivnosti registrovanog udruženja (čl. 2., 4. i 33. Zakona o računovodstvu)
 • Evidentiranje prodaje mobilnog telefona u okviru i van paketa usluga (čl. 3. Zakona o fiskalnim kasama)
 • Akcize na vinjak u rinfuznom stanju (čl. 2., 6., 12. i 18. Zakona o akcizama)
 • Nagrada advokatu određena u odnosu na procenjenu vrednost javne nabavke
 • Utvrđivanje suvlasničkih odnosa pre ostvarivanja suposeda stvari
 • Isprave koje treba da poseduje roba koja se stavlja u promet

NOVI MODELI I OBRASCI

 • Ugovor o povremenom zakupu sale ugostiteljskog objekta i pružanju ugostiteljskih usluga
 • Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog smrti zaposlenog
 • Rešenje o upućivanju zaposlenog na plaćeno odsustvo zbog za vreme prekida rada zbog naredbe nadležnog državnog organa
 • Radni nalog na osnovu dozvole za kretanje za vreme vanrednog stanja
 • Odluka o uvođenju minimalne zarade
 • Rešenje o obavljanju poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće) za vreme vanrednog stanja
 • Program rešavanja viška zaposlenih
 • Rešenje o strukturi radne nedelje stručnog saradnika u osnovnoj školi
 • Tužba za naknadu štete zbog povrede zaposlenog na putu od stana do mesta rada ili obratno
 • Tužba radi raskida ugovora o kupoprodaji stvari zbog neotklanjanja nesaobraznosti
 • Tužba radi utvrđivanja prava svojine na stanu u izgradnji nakon isplate cene kada nije izvršena predaja stvari

NOVI KOMENTARI

 • Nekoliko slabosti u zio – pre izmena iz „Sl. glasnika rs“, br. 54/2019
 • Da li je učinilac kriv ako se primeni načelo oportuniteta?
 • Pitanje ništavosti kompenzacije (prebijanja) dugovanja u vreme blokade
 • Poresko oslobođenje samo za dokumentovane troškove prevoza za dolazak i odlazak sa rada
 • Šta je novo u vezi sa doprinosima za obavezno socijalno osiguranje? – „Sl. glasnik rs“, br. 86/2019
 • Šta je novo u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja? – „Sl. glasnik RS“, br. 86/2019 (čl. 1., 11., 12., 14., 16. 18., 21. 28. Do 30a…)
 • Migrantska kriza i nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi (čl. 350. KZ)
 • Krivično delo nadripisarstvo – zakonodavno rešenje, dileme, sudska praksa (čl. 342. KZ)
 • Ponuda aneksa ugovora o radu za vreme bolovanja ili odmora (čl. 171., 172., 185. i 193. Zakona o radu)
 • Prikaz spornih pitanja koja se javljaju u praksi kod naknade štete koju je zaposleni prouzrokovao poslodavcu (čl. 163. Zakona o radu)
 • Da li pravo na nužnu odbranu postoji uvek?
 • Bitna zabluda kao mana volje
 • Neophodnost izmena Zakonika o krivičnom postupku, sa posebnom analizom članova 15 i 16
 • Prikaz spornih pitanja koja se javljaju u praksi kod naknade štete koju je zaposleni prouzrokovao poslodavcu
 • Odnos kolektivnih ugovora i zakona
 • Izvršenje u javnosti kao uslov postojanja prekršaja protiv javnog reda i mira
 • Okolnosti koje se odnose na krivični postupak i odmeravanje kazne
 • Kapara u našem pravnom sistemu
 • Naknada za odvodnjavanje u upravnoj i sudskoj praksi
 • Zakonske definicije pojmova „sportska priredba“ i “javni skup“

BESPLATAN SADRŽAJ

Ovde možete pročitati i preuzeti besplatne propise, sudsku praksu, službena mišljenja, modele akata i komentare

ZAKONI I DRUGI PROPISI

Pogledajte tekstove najčešće korišćenih zakona i drugih propisa

SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

Pogledajte neke od najznačajnih odluka sudova i službenih mišljenja nadležnih organa

MODELI I OBRASCI

Preuzmite besplatno modele akata ili obrasce koje možete koristiti u svakodnevnom radu

KOMENTARI

Pročitajte komentare o primeni propisa u praksi, prikaze novih ili izmenjenih zakona

OSTALO

Preuzmite besplatno ostale korisne dokumente za primenu propisa u praksi

ELEKTRONSKA I ŠTAMPANA IZDANJA IZ OBLASTI PRAVA

Profi Sistem Com punih 17 godina se bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška u radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnim organima i institucijama, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

Propis Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

Specijal javne nabavke

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i  štampano stručno izdanje.

Prosvetni Pravni Savetnik

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitnoobrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik.

Profi Obračun Kamata

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za  obračunavanje svih vrsta kamata. Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata…

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži:
registar i bazu propisa, sudsku praksu, sl. mišljenja, povezane pravne akte, modele akata, komentare i napomene naše redakcije, alarm za praćenje

Predmeti i utuženja

PREDMETI-UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje svih vrsta predmeta namenjeno javnim preduzećima.

Advokat Lider

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, rokova i termina.

Advokatski Rokovnik

ADVOKATSKI ROKOVNIK

Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka.

PREDNOSTI NAŠIH PROIZVODA

Glavne prednosti

Jasnim prepoznavanjem potrebe korisnika za određenju problematiku razvijamo specijalizovana izdanja za određene profesije, oblasti i delatnosti rada.

Sve naše proizvode korisnici opisuju epitetima – pouzdan, izuzetno efikasan, ažuran, sveobuhvatan, intuitivan i jednostavan za korišćenje.

Pravna i tehnička podrška

Pravna podrška podrazumeva da je sadržaj programa uvek ažuran i aktuelan, usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu, redovno obaveštavanje o svim najvažnijim pravnim aktuelnostima i pomoć korisnicima kroz upućivanje i usmeravanje na pravne akte koji su im potrebni.

Tehnička podrška stoji na raspolaganju svim aktivnim korisnicima programskih paketa Profi Sistema, podrazumeva pomoć pri instalaciji i reinstalaciji programa, aktivaciji, registraciji kao i pomoć pri korišćenju programa za sve vreme trajanja licence.

Naši stručni saradnici

Na našu stručnost ukazuje i spisak naših saradnika, istaknutih profesora pravnih fakulteta, sudija, advokata, tužilaca, sudskih veštaka i drugih stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Pogledajte listu naših stručnih saradnika.

timeline-2014-1

Štampana izdanja

Kompletnu podršku lakšoj primeni propisa u praksi, uz elektronska izdanja, obezbeđuju štampana stručna izdanja koja sadrže autorske tekstove u vidu komentara, sa modelima akata za primenu propisa… Povod za izdavanje stručnih izdanja su problemi prilikom primene propisa u praksi, kao i novi zakoni ili njihove izmene i dopune.

PRAVNI PORTAL

Besplatni stručni portal namenjem svim pravnicima. Cilj servisa je komunikacija i razmena mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa. Postoji od 2010. godine.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.