Stručna izdanja sa rešenjima za primenu propisa u praksi

AKTUELNO

NOVI PROPISI, SUDSKA PRAKSA, SLUŽBENA MIŠLJENJA, MODELI I KOMENTARI

Izdvajamo najnovije akte državnih organa i autorske radove unete u bazu programa „Propis Soft“

NOVI ZAKONI I DRUGI PROPISI

 • Odluka Ustavnog suda broj IUz-253/2018 („Sl. glasnik RS“, br. 2/2023) koja se odnosi na Zakon o opštem upravnom postupku a primenjuje se od 13. januara 2023. god.
 • Odluka o izmenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590 („Sl. glasnik RS“, br. 1/2023) koja se primenjuje od 8. januara 2023. god.
 • Odluka Ustavnog suda broj IUz-11/2020 („Sl. glasnik RS“, br. 1/2023) koja se odnosi na Zakon o ozakonjenju objekata a primenjuje od 6. januara 2023. god.
 • Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte („Sl. glasnik RS“, br. 144/2022) koja se primenjuje od 31. decembra 2022. god.
 • Uredba o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 144/2022) koja se primenjuje od 31. decembra 2022. god.
 • Uredba o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor („Sl. glasnik RS“, br. 144/2022) koja se primenjuje od 7. januara 2023.  god.
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590 („Sl. glasnik RS“, br. 144/2022) koja se primenjuje od 1. januara 2023.  god.
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza i iznošenja prirodnog gasa („Sl. glasnik RS“, br. 144/2022) koja se primenjuje od 1. januara 2023.  god.
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza mleka i proizvoda od mleka („Sl. glasnik RS“, br. 144/2022) koja se primenjuje od 1. januara 2023.  god.
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 144/2022) koja se primenjuje od 31. decembra 2022. god.

NOVA SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Potraživanje kod sticanja nove stvari sa povećanjem vrednosti kroz novčana ulaganja (čl. 177. do 180. I 191. Porodičnog zakona)
 • Nenavođenje konkretne odredbe koju je okrivljeni prekršio (čl. 251. I 264. Zakona o prekršajima)
 • Vrsta postupka za deobu zajedničke stvari (čl. 148. Zakona o vanparničnim postupku, čl. 1. ZPP i čl. 16. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa)
 • Odlučivanje o merama bezbednosti pre pokretanja sudskog postupka (čl. 522. I 523. ZKP i čl. 352. KZ)
 • Nastavak postupka izvršenja prekinutog brisanjem društva usled prinudne naplate(čl. 62., 545., 546., 547, 547a, 547b i 548. Zakona o privrednim društvima i čl. 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)
 • Nasilje u porodici slanjem pretećih poruka putem mobilnog telefona (čl. 194. KZ)
 • Dovođenje u zabludu ovlašćenog lica agencije za privredne registre (čl. 358. KZ)
 • Obaveza sindikata prilikom predlaganja članova upravnog i nadzornog odbora iz reda zaposlenih (čl. 42. i 46. Zakona o kulturi)
 • Plaćanje naknade kada je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije (čl. 85. do 87. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara)
 • Definisanje elemenata za utvrđivanje radnog učinka zaposlenog (čl. 104. do 107. Zakona o radu)
 • Usmeravanje troškova postupka na dobrobit dece (čl. 207. Porodičnog zakona)
 • Uticaj roditelja na mišljenje dece (čl. 65. Porodičnog zakona)

NOVI MODELI I OBRASCI

 • Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti
 • Tužba zbog uznemiravanja oticanjem vode
 • Tužba zbog uznemiravanja emisijom neprijatnih mirisa
 • Rešenje o odsustvu za vreme verskog praznika
 • Odluka o izjašnjavanju zaposlenih o korišćenju verskih praznika
 • Zahtev za odsustvo uz naknadu zarade za vreme verskog praznika
 • Tužba radi raskida ugovora o kupoprodaji stvari zbog neotklanjanja nesaobraznosti
 • Izveštaj o sprovođenju plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti
 • Odluka o određivanju lica zaduženog za rodnu ravnopravnost
 • Tužba radi konvalidacije ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

NOVI KOMENTARI

 • Naknada troškova prevoza zaposlenih u dane štrajka
 • Novi stav i zaključak i dopunjeni stav Vrhovnog kasacionog suda
 • Šta je sporno kod obaveze vraćanja registarskih tablica?
 • Šta činiti ako javni beležnik uskraćuje prava?
 • Razlikovanje obaveze zadržavanja podataka od tajnog nadzora komunikacije
 • „Bus-plus“ kao obaveza ili opcija za zaposlene kod troškova prevoza
 • Prikaz zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
 • Izmene u oblasti zapošljavanja
 • Problem vakcinacije iz pravnog ugla-diskriminacija
 • Da li je moguć kredit u devizama?
 • Prikaz zakona o elektronskom fakturisanju
 • Sticanje prava svojine na nepokretnosti u državnoj svojini putem održaja
 • Da li je moguć kredit u devizama?
 • Novine u postupku izvršenja na nepokretnosti

BESPLATAN SADRŽAJ

Ovde možete pročitati i preuzeti besplatne propise, sudsku praksu, službena mišljenja, modele akata i komentare

ZAKONI I DRUGI PROPISI

Pogledajte tekstove najčešće korišćenih zakona i drugih propisa

SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

Pogledajte neke od najznačajnih odluka sudova i službenih mišljenja nadležnih organa

MODELI I OBRASCI

Preuzmite besplatno modele akata ili obrasce koje možete koristiti u svakodnevnom radu

KOMENTARI

Pročitajte komentare o primeni propisa u praksi, prikaze novih ili izmenjenih zakona

OSTALO

Preuzmite besplatno ostale korisne dokumente za primenu propisa u praksi

ELEKTRONSKA I ŠTAMPANA IZDANJA IZ OBLASTI PRAVA

Profi Sistem Com punih 20 godina se bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška u radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnim organima i institucijama, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

Propis Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

Specijal javne nabavke

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i  štampano stručno izdanje.

Prosvetni Pravni Savetnik

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitnoobrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik.

Savetnik za JP

SAVETNIK ZA JAVNA PREDUZEĆA

Specijalizovani program – detaljno i u prvom planu sve što se direktno odnosi na rad javnih preduzeća: instrukcije za primenu propisa, tumačenja, komentari, mišljenja, odgovori na najčešća pitanja od strane vaših kolega, modeli akata, napomene naše redakcije…

Arhivator

ARHIVATOR

Program za arhiviranje svih dokumenata i predmeta usklađen sa novim zakonom

RPO

RAD, PRAVA I OBAVEZE

Stručni časopis namenjen privrednim subjektima

PUP

PROSVETA U PRAKSI

Elektronski časopis za primenu propisa u obrazovno-vaspitnim ustanovama namenjen je direktorima, sekretarima, službama finansija, nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima.

Profi Obračun Kamata

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za  obračunavanje svih vrsta kamata. Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata…

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži:
registar i bazu propisa, sudsku praksu, sl. mišljenja, povezane pravne akte, modele akata, komentare i napomene naše redakcije, alarm za praćenje

Predmeti i utuženja

PREDMETI-UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje svih vrsta predmeta namenjeno javnim preduzećima.

Advokat Lider

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, rokova i termina.

Advokatski Rokovnik

ADVOKATSKI ROKOVNIK

Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka.

PREDNOSTI NAŠIH PROIZVODA

Glavne prednosti

Jasnim prepoznavanjem potrebe korisnika za određenju problematiku razvijamo specijalizovana izdanja za određene profesije, oblasti i delatnosti rada.

Sve naše proizvode korisnici opisuju epitetima – pouzdan, izuzetno efikasan, ažuran, sveobuhvatan, intuitivan i jednostavan za korišćenje.

Pravna i tehnička podrška

Pravna podrška podrazumeva da je sadržaj programa uvek ažuran i aktuelan, usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu, redovno obaveštavanje o svim najvažnijim pravnim aktuelnostima i pomoć korisnicima kroz upućivanje i usmeravanje na pravne akte koji su im potrebni.

Tehnička podrška stoji na raspolaganju svim aktivnim korisnicima programskih paketa Profi Sistema, podrazumeva pomoć pri instalaciji i reinstalaciji programa, aktivaciji, registraciji kao i pomoć pri korišćenju programa za sve vreme trajanja licence.

Naši stručni saradnici

Na našu stručnost ukazuje i spisak naših saradnika, istaknutih profesora pravnih fakulteta, sudija, advokata, tužilaca, sudskih veštaka i drugih stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Pogledajte listu naših stručnih saradnika.

timeline-2014-1

Štampana izdanja

Kompletnu podršku lakšoj primeni propisa u praksi, uz elektronska izdanja, obezbeđuju štampana stručna izdanja koja sadrže autorske tekstove u vidu komentara, sa modelima akata za primenu propisa… Povod za izdavanje stručnih izdanja su problemi prilikom primene propisa u praksi, kao i novi zakoni ili njihove izmene i dopune.

PRAVNI PORTAL

Besplatni stručni portal namenjem svim pravnicima. Cilj servisa je komunikacija i razmena mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa. Postoji od 2010. godine.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.
Upišite Vaše podatke i čekirajte vrstu obaveštenja koja želite da dobijate.