Advokatska kancelarija: broj 98, oktobar 2022.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

TEMA BROJA je „Da li je advokat bespotreban trošak?“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – konkretan povod za temu broja je naređenje koje je Prvi osnovni sud u Beogradu objavio na svom sajtu, a koje su prihvatili i ostali sudovi, da se advokati svrstaju u treća lica kojima je neophodno da imaju overeno punomoćje prilikom podnošenja zahteva i preuzimanja uverenja da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Zašto lekar i dalje ne može da bude kažnjen za primanje mita?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se prema trenutno važećim propisima prema kojima davanje bilo kakvog poklona lekaru nije i nikako ne može biti krivično delo, jer ako čitamo propise onako kako sada glase, nažalost, sada to nije moguće, iako tužilaštva gone a sudovi uporno kažnjavaju lekare zbog primanja i traženja mita.

KOMENTARI:
„Ništavost i rok za sudsku zaštitu“, Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

„Sudskomedicinski značaj odnosa između povreda i oboljenja“, Prim dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, spec. ortopedske hirurgije,
Prof. dr sci Zoran Stanković, sudski veštak, spec. sudske medicine

„Pravo na naknadu štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku“, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo:
I.1. Primanje mita od strane lekara
I.2. Davanje mita lekaru
II. Krivično procesno pravo-obligaciono pravo – naknada štete licu neosnovano
lišenom slobode
III. Radno pravo – zastarelost, prekluzivni rok i utvrđivanje ništavosti
IV. Praksa Ustavnog suda
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije: Kada ne postoji zloupotreba prava na predstavku iako su domaće odluke izvršene?
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država: Pravna priroda iznosa koji je kupac platio prodavcu po predugovoru o prodaji nepokretnosti

AKTUELNA PRAKSA DRUGIH ORGANA:
Advokatska komora kao obveznik fiskalizacije

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Online izdanje 12 mesečnih brojeva
+ poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava za štampano izdanje

Poručite pojedinačni primerak časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.