Search

Advokatska Kancelarija: broj 1, septembar 2014.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona iz jula i avgusta 2014. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, kao i propisa koji prestaju da važe.

TEMA BROJA je „Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u praksi VKS-a“.

Aktuelnost ove teme je dvostruko izražena – relativno novim odredbama Zakona o uređenju sudova koje posebno uređuju postupak zaštite ovog prava, kao i najnovijom praksom Vrhovnog kasacionog suda koja praktično predstavlja uputstvo kako uspeti sa zahtevom za zaštitu prava i ukazuje na najvažnija merila za utvrđivanje nerazumnosti trajanja nekog sudskog postupka.

Zatim tu je i komentar iz oblasti krivičnog procesnog prava: „Žalba protiv prvostepene po novom ZKP-u“, autor Dr Milan Škulić, koja obrađuje najvažnije aspekte ovog pravnog leka, jer iako je novi Zakonik o krivičnom postupku počeo da se primenjuje od 1. oktobra 2013. godine, a u postupcima za krivična dela organizovanog kriminala ili ratnih zločina koji se vode pred posebnim odeljenjem nadležnog suda od 15. januara 2012. godine i dalje postoje nedoumice oko primene nekih od najvažnijih instituta koje ovaj zakon propisuje, te teme u vezi sa žalbom u krivičnom postupku imaju veliku i konstantu aktuelnost.

Na temu „Eventualnog tužbenog zahteva kod povraćaja imovine u stečajnu masu“ piše Sudija Privrednog apelacionog suda Jasminka Obućina iz jednog praktičnog aspekta za punomoćnika poverioca koji ukazuje kako postaviti zahtev kada zastupate poverioca u stečajnom postupku, a niste sigurni da li je pravni posao kojim su ugrožena prava poverioca ništav ili punovažan?

U rubrici REČ KOLEGE advokat Dr Nedeljko Jovančević obrađuje temu iz oblasti materijalnog krivičnog prava „Zloupotreba položaja odgovornog lica“ kao krivično delo koje u sadašnjem obliku postoji relativno od skoro, a koja na potpun i kompleksan način ukazuje na razlike službenog i odgovornog lice, privredne aspekte koji se moraju uzeti u obzir, karakteristike radnje izvršenja i izvršioca dela…

U vezi sa najnovijim izmenama parničnog postupka:

„Član 85. Zakona o parničnom postupku nakon najnovijih izmena“ – Ko pored advokata može biti punomoćnik fizičkog, a ko pravnog lica i druga važna pitanja.

U delu „Aktuelna sudska praksa“ posebno izdvajamo jednu specifičnost da se sudska praksa odnosi na upravo komentare i teme obrađene od strane stručnih saradnika:

• Zaštita prava na suđenje u razumnom roku – odluke Vrhovnog kasacionog suda iz juna 2014. god.
• Razlozi za žalbu protiv krivične presude – najinteresantiniji primeri odluka VKS-a i Apelacionih sudova iz 2013. i 2014. god.
• Presuda VKS-a u vezi sa Advokatskom tarifom, Pravni stav VKS-a o Punomoćnicima pravnog lica.

Specijalni dodatak: Model Tužbe radi prenosa registracije naziva nacionalnih internet domena. Za sada ima mali broj odluka donetih u sporovima povodom registracije naziva nacionalnih internet domena, ali obzirom da je internet postao najjače marketing oružje, broj je ovih tužbi sve veći, te je na sugestiju većeg broja advokata prikazan jedan praktičan primer ove tužbe.

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari