Search

Specijalno štampano izdanje časopisa „Advokatska Kancelarija“, oktobar 2023.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

Predstavljamo Vam sadržaj 3. specijalnog štampanog izdanja časopisa „Advokatska Kancelarija“, koje predstavlja skup najčitanijih tekstova iz našeg online izdanja časopisa i to brojeva 104 do 109 (od aprilskog do septembarskog broja 2023.). U ovom, trećem specijalnom broju objavljujemo tekstove iz sledećih oblasti prava:

Krivično materijalno pravo: Odnos krivičnog prava prema zaštiti dece u oblasti seksualnih odnosa, Dr Marko Milović, advokat u Beogradu

Krivično procesno pravo: Praksa Evropskog suda u vezi sa zakonitošću dokaza pribavljenih posebnim dokaznim radnjama, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Prekršajni postupak: Nepostupanje po zahtevu policije za davanje podataka iz člana 247 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – praksa i dileme, Dr Sanja Strgar, sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu

Parnični postupak: Aktivna i pasivna legitimacija – materijalnopravno ili procesno pitanje?, Miloš Keljanović, sudijski saradnik

Radno pravo: Da li su alkoholičari „beli medvedi“ po pitanju otkaza?, dipl. prav. Nenad Jevtić

Svojinsko-pravni odnosi: Pojam digitalne imovine i njena definicija u zakonodavstvu Republike Srbije, Marko M. Milutinović, advokat iz Beograda

U okviru AKTUELNE SUDSKE PRAKSE objavljujemo:
Sudsku praksu kojom su pokrivene teme objavljene u čaospisu:
– Krivična dela protiv polne slobode izvršena prema maloletnicima-deci
– Davanje podataka o identitetu lica kome je omogućeno upravljanje vozilom
– Aktivna legitimacija i pasivna legitimacija
– Otkaz zbog zloupotrebe alkohola

Zatim, preglede najnovijih stavova redovnih sudova:
– Nova sentenca Upravnog suda
– Novi zaključci i pravni stav Vrhovnog suda

Praksu Ustavnog suda:
– Ograničavanje kandidata polaganjem ispita pred određenom komorom
– Pasivna legitimacija osnivača poslodavca koji je prestao da postoji
– Dopuštenost ustavne žalbe kada je osporeni postupak i dalje u toku

Praksu Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije i drugih država:
– Nepreduzimanje mera kod nedostatka saradnje između razvedenih roditelja
– Razlozi opravdanosti obavezne vakcinacije
– Nepostojanje prava na naknadu za štetu od klizišta
– Diskriminacija advokata zbog upotrebe ijekavskog narečja
– Vređanje zastupnika države od strane advokata podnosilaca
– Odgovornost političara za komentare trećih lica na fejsbuk „zidu”
– Razumno prilagođavanje škole učeniku sa invaliditetom
– Neopravdano ograničenje porodičnih poseta pritvorenika

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

2.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari