Search

Specijalno štampano izdanje časopisa „Advokatska Kancelarija“,
maj 2023.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

Poštovani,

Predstavljamo Vam sadržaj 2. specijalnog štampanog izdanje časopisa „Advokatska Kancelarija“, koje predstavlja skup najčitanijih tekstova iz našeg online izdanja časopisa i to brojeva 98. do 103. (od oktobra 2022. do marta 2023.). U ovom, drugom specijalnom broju objavljujemo tekstove iz sledećih oblasti prava:

Ustavno pravo-advokatura: “Da li je advokat bespotreban trošak?”, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca

Krivično materijalno pravo: “Poreska utaja”, Prof.dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

Krivično procesno pravo: “Privremeno oduzimanje predmeta prilikom hapšenja i obaveza policije na izdavanje potvrde o privremenom oduzimanju predmeta”, Maja Gluščević, advokat iz Niša

Prekršajni postupak: “Koje procesne manipulacije se čine kod izdavanja prekršajnih naloga?”, dipl. prav. Nenad Jevtić

Parnični postupak: “Naknada troškova parničnog postupka srazmerno uspehu u sporu”, Miloš Keljanović, sudijski saradnik

Medijsko pravo: “Medijsko pravo – Zakonski okvir i sudska praksa”, Ivana Petrović, advokat iz Beograda

U okviru AKTUELNE SUDSKE PRAKSE objavljujemo:
– Poreska utaja
– Privremeno oduzimanje predmeta
– Prekršajni nalog
– Naknada troškova parničnog postupka srazmerno uspehu u sporu
– Novija sudska praksa

Pored prakse vezane za autorske tekstove tu su i pregledi najnovijih stavova redovnih sudova, kao i najnovije odluke Ustavnog i Evropskog suda za ljudska prava:
Zaključak Upravnog suda:
– Obavezivanje davaoca informacija da tužiocu nadoknadi troškove sastava žalbe

Praksa Ustavnog suda:
– Ustavna pravila o određivanju pritvora, odluci o žalbi na pritvor i rokovima
– Povreda podele vlasti uredbom vlade
– Pokazivanje fotografija pre prepoznavanja lica u za to specijalno namenjenoj prostoriji
– Ugovor o kupoprodaji zaključen sa Crvenim krstom
– Nemogućnost postupanja advokata-svedoka u svojstvu branioca

Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije i drugih država:
– Nadležnost za preispitivanje upravnih akata povodom kojih je pokrenut prekršajni postupak
– Nepostojanje akta nasilja i neiskorišćavanje drugih dostupnih pravnih sredstava
– Opšti principi za utvrđivanje statusa uzbunjivača
– Obavezno vakcinisanje dece prema domaćim propisima
– Nepreduzimanje adekvatnih mera za smanjenje dugotrajnog prekomernog industrijskog zagađenja

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

2.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari