Advokatska kancelarija: broj 92, april 2022.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

TEMA BROJA je „Advokati i elektronsko fakturisanje“, Minja Đokić, LL.M, advokat iz Beograda – tema aprilskog broja daje odgovor na pitanje da li se i u kojoj meri pravila elektronskog fakturisanja odnose na pružaoce pravne pomoći – advokate.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li slovna ili slična greška može da izmeni smisao zakona?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod teme za razmišljanje je jedna presuda Vrhovnog kasacionog suda koja je formalno pravno potpuno ispravna, jer ovaj sud nije napravio nikakvu grešku, već oni koji su učestvovali u pisanju i donošenju teksta zakona, te je VKS je naprosto primoran da donese konkretnu odluku.

KOMENTARI:

„Krivično delo obljuba sa detetom iz čl. 180 KZ u sudskoj praksi“, Dragan U Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku (u penziji)

„Probijanje pravne ličnosti“, Slobodan Sremčev, predsednik Privrednog suda (u penziji)

„Autorsko pravo novinara na intervju“, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu

„Rok za izdavanje rešenja (član 145. ZUP)“, dipl. prav. Saša Kulić

REČ KOLEGE:
„Viša sila i slučaj u našem pravnom sistemu“, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – krivično delo obljuba sa detetom
II. Privredno pravo – probijanje pravne ličnosti
III. Obligaciono pravo – viša sila
IV. Novo pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda
V. Praksa Ustavnog suda: Primena opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava i potvrđenih međunarodnih ugovora
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Suštinski iste činjenice o istom događaju u prekršajnom i krivičnom postupku

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.