Advokatska kancelarija: broj 90, februar 2022.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

TEMA BROJA je „Restitucija i obeštećenje, ispravljanje stare ili nova nepravda?“, dipl. prav. Nenad Jevtić, a bavi se spornim pitanjima kod restitucije, nedorečenošću zakona, što je jasno i pokazala primena istog u praksi.

Da li se iza donošenja manjkavog propisa, krila možda namera odugovlačenja postupaka i osporavanja prava pojedinaca u konkretnim slučajevima, prostim komplikovanjem postupka i prevaljivanjem odgovornosti na organe koji postupke sprovode?

ZA RAZMIŠLJANJE: „Ograničenje javnog okupljanja?”, dipl. prav. Marko Marjanović – Povod za temu za razmišljanje je Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini koji „može doneti u velikoj meri ograničenja prava koje je značajno za širi broj ljudi, a to je pravo građana na mirno okupljanje“.

KOMENTARI:

„Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom iz čl. 71-76 KZ u praksi pravnog sistema Srbije“, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku (u penziji)

„Krivično delo primanja mita“, Prof.dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

„Zakonsko regulisanje veštačenja u srpskom procesnom zakonodavstvu (sa aspekta Zakonika o krivičnom postupku)“, Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu

REČ KOLEGE:
„Zasnivanje radnog odnosa – faktički radni odnos“, Maja Gluščević, advokat iz Niša

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo:
I.1. Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom
I.2. Krivično delo – primanje mita
II. Javno okupljanje – javni skup
III. Restitucija
IV. Radno pravo – faktički rad
V. Praksa Ustavnog suda:
Nepostojanje obaveze upisa u advokatski imenik advokata iz druge države
Zaštita prava kod inicijalnog određivanja pritvora, obaveza obrazlaganja odluke i dvostepenost u odlučivanju
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava:
Diskriminacija sportista po osnovu invaliditeta

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.