Advokatska kancelarija: broj 89, januar 2022.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2021. godini

 

Osmo, tradicionalno izdanje Profi Sistem-a – Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda je pred Vama. Tokom cele godine, svakodnevno smo pratili rad ovog suda, kako bismo Vam na kraju godine omogućili uvid u najznačajniju, pažljivo odbranu sudsku praksu.

Kao i prethodnih sedam godina, i u Zbirci sentenci, stavova i zaključaka za 2021. godinu, redakcija je izvršila izbor najznačajnih odluka iz bogate prakse Vrhovnog kasacionog suda u prethodnoj godini u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima, potrudivši se da Zbirka obuhvati što više različitih oblasti prava, odnosno sfera interesovanja čitalaca.

Ovoga puta Zbirkom je obuhvaćeno 16 oblasti prava. Pored naziva odluka, stavova ili zaključaka naznačeni su članovi konkretnih zakona na koje se odnose. Praksa u svakoj oblasti poređana je hronološki, od najnovijih ka starijim odlukama.

Zbirka sadrži sentence i obrazloženja iz posebno izdvojenih, najznačajnijih odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2021. godini, razvrstane prema sledećim oblastima:

I. Krivično procesno pravo

II. Krivično materijalno pravo

III. Prekršaji

IV. Parnični postupak

V. Izvršenje i obezbeđenje

VI. Suđenje u razumnom roku

VII. Upravni postupak

VIII. Upravni spor

IX. Radno pravo

X. Obligacioni odnosi

XI. Svojinskopravni odnosi

XII. Porodično pravo

XIII. Nasledno pravo

XIV. Zaštita potrošača

XV. Uzbunjivanje

XVI. Eksproprijacija

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2021. godini

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.