Advokatska kancelarija: broj 88, decembar 2021.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

TEMA BROJA je „Stiker na Ustav“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca, a bavi se nezavisnošću sudstva i sudske vlasti i principima zakonitosti i pravne sigurnosti koji su ugroženi pravnim stavovima VKS.

Citiramo autora: „Principi zakonitosti i pravne sigurnosti, kao temeljni pojmovi na kojima počiva koncepcija vladavine prava su, danas, u velikoj meri ugroženi pravnim stavovima, na kojima se, na žalost, zasniva pravosudni sistem u Srbiji“… „Nema slobodnog sudijskog uverenja, to je utopija, sudija je čovek sklon sugestiji i subjektivnom uticaju prilikom formiranja mišljenja o određenoj pravnoj stvari…“

ZA RAZMIŠLJANJE: „Može li se ugovorom odrediti karakter posebne imovine supružnika?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – kao što je to najčešće slučaj povod teme za razmišljanje je jedna presuda, čiji su zaključci u odnosu na konkretan slučaj ispravni, ali se obrazloženjem unosi konfuzija, pogrešno zaključuje i nepotrebno tumači nešto, što u nekom budućem slučaju može biti neosnovano iskorišćeno kao potvrđeni stav.

PRIKAZI:

„Ugovorena (naručena) ubistva“, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

„Prava koja ostvaruju lica obavljajući privremene i povremene poslove“, dipl. prav. Danijela Jokić

KOMENTARI:

„Žalba protiv rešenja o zadržavanju osumnjičenog – osvrt na sudsku praksu“, Minja Đokić, LL.M, advokat iz Beograda

„Utvrđeni obrazac ponašanja” prekršajnih sudova – nedostavljanje presude braniocu (i okrivljenom)“, dipl. prav. Nikola Aleksić

REČ KOLEGE:
„De lege ferenda o članu 345. Zakonika o krivičnom postupku“, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda – o neosnovanosti održavanja pripremnog ročišta bez prisustva javnosti.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično procesno pravo – zadržavanje osumnjičenog
II. Porodično pravo – bračni ugovor
III. Radno pravo – privremeni i povremeni poslovi
IV. Novi pravni stavovi i zaključak Upravnog suda
V. Praksa Ustavnog suda: Odnos parničnog suda prema pravnosnažnom upravnom aktu
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Ocena i kvantitativnog i kvalitativnog uspeha u sporu kod odlučivanja o troškovima

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.