Advokatska kancelarija: broj 86, oktobar 2021.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

TEMA BROJA je novi Zakon o zaštiti potrošača koji se primenjuje od 20. decembra 2021. godine – razlozi donošenja, nova diskreciona prava trgovca, nova procedura, odnosno postupak zaštite…

ZA RAZMIŠLJANJE: „Kako se pravilno izdaje prekršajni nalog?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – iako je prošlo mnogo vremena od kako je u ovom obliku uveden u naš pravni sistem, on zgleda i dalje zbunjuje službe i ovlašćena lica koja su ovlašćena za izdavanje istog.

KOMENTARI:
„Ponovo o starom problemu – produženju pritvora – čl. 215 st.2 ZKP i računanje rokova – čl. 224 ZKP“, Dragan U. Kalaba, Zamenik VJT u Čačku u penziji

„O građanskopravnoj dimenziji utvrđivanja plagijata“, Dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda

„Naknada troškova prevoza – Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda“, dipl. prav. Jelena Krstić

REČ KOLEGE: „Zastarelost i Evropski sud“, Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina (bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu) – zastarelost, diskriminacija i praksa Evropskog suda za ljudska prava.

Iz aktuelne sudske prakse izdvajamo novi zaključak o troškovima garantovanog snabdevača i novi i dopunjeni stav VKS o troškovima obrade kredita, kao i presudu ESLJP o pravu na hitno ispitivanje zakonitosti lišenja slobode.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Prekršajni postupak – prekršajni nalog
II. Zaštita potrošača
III. Autorsko pravo – plagijat
IV. Radno pravo – troškovi prevoza (novija praksa)
V. Novi zaključak, novi i dopunjeni stav Vrhovnog kasacionog suda
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Pravo na hitno ispitivanje zakonitosti lišenja slobode

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.