Advokatska kancelarija: broj 85, septembar 2021.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

TEMA BROJA: „Veštačenje duševnih bolova zbog naruženosti tela“- Gavrilo Šćepanović, Prim. dr, sudski veštak iz Beograda – s obzirom na veliki broj sugestija čitalaca da bi trebalo objaviti i tekst u vezi sa ovim osnovom za naknadu štete.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je maloletnik odgovoran ako nema ličnu kartu?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod za pisanje teme za razmišljanje je pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda u vezi sa odgovornošću maloletnika koji nema ličnu kartu.

PRIKAZI:
„Sporna pitanja u vezi sa otpremninom pri odlasku u penziju“, dipl. prav. Jelena Krstić

KOMENTARI:
„Kako ubrzati neopravdano dugačak stečajni postupak“, Slobodan Sremčev, predsednik Privrednog suda u Novom Sadu u penziji

„Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja kao mogućnost kontrole organa vlasti od strane građana“, dipl. prav. Marko Marjanović

REČ KOLEGE:
„Pravna mogućnost da sud vrati u državinu vozilo vlasniku koje je odneto sa lica mesta paukom od strane JKP Parking servis sa posebnim osvrtom na svojinu i državinu pokretnih stvari“, Maja Gluščević, advokat iz Niša

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Obligacioni odnosi – naknada štete zbog naruženosti
II. Radno pravo – otpremnina kod odlaska u penziju
III. Informacije od javnog značaja
IV. Praksa Ustavnog suda

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.