Advokatska kancelarija: broj 83-84, jul/avgust 2021.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Dvobroj časopisa „Advokatska kancelarija”, kao TEMU BROJA donosi tekst o trenutno najaktuelnijem sporu, odnosno sporovima, s obzirom da se vode stotine, ako ne i hiljade sporova o toplom obroku i regresu u javnom sektoru. Ovo pitanje je dobilo svoj epilog zauzimanjem stava Vrhovnog kasacionog suda u presudi od 13. februara 2020. god. Ovo nije prva presuda o ovom pitanju gde VKS odlučuje o izjavljenoj reviziji, ali je prva dostupna u kojoj se jasno iznosi stav suda o spornim i nespornim činjenicama, te izvodi zaključak o osnovanosti ovog prava. Autor ovog teksta je dipl. prav. Jelena Krstić.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je moguće izreći kaznu pozivom?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – u temi za razmišljanje je praktično nastavak komentara iz prošlog broja.

PRIKAZI:
„Stupanje na snagu izmena Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda – kraći rok za podnošenje predstavke“, dipl. prav. Nikola Aleksić

KOMENTARI:
„Svedočenje maloletnih lica u krivičnom postupku – manjkavosti zakonskog osnova za (ne)svedočenje“, Dr Marko Milović, advokat u Beogradu

„Pritvorski osnov po čl. 211 st.1 t.3 ZKP u sudskoj praksi, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku u penziji

„Problem vakcinacije iz pravnog ugla – Diskriminacija“, dipl. prav. Marko Marjanović

„Simbolička slika“, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu

„Troškovi upravnog postupka“, dipl. prav. Saša Kulić

REČ KOLEGE: „Nadležnost suda Republike Srbije u sporovima u vezi stvarnih prava na nepokretnosti“, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično procesno pravo – pritvor po čl. 211. st.1 t.3. ZKP
II. Krivično procesno pravo – svedočenje maloletnika
III. Merodavno pravo i nadležnost – sporovi o nepokretnostima
IV. Radno pravo – topli obrok i regres
V. Pravni stav Apelacionog suda u Novom Sadu
VI. Praksa Ustavnog suda: Neustavno isključenje javnosti iz “drugih opravdanih interesa u demokratskom društvu”
VII. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Neprekidno kršenje prava nepružanjem informacija o sudbini deteta

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.