Advokatska kancelarija: broj 78, februar 2021.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

TEMA BROJA: Nagrada i nužni izdaci branilaca po službenoj dužnosti – problemi u praksi, Minja Đokić, LL.M, advokat iz Beograda – tema broja bavi se propustom organa postupka da advokatima nadoknadi troškove prevoza sopstvenim vozilom što može dovesti do sukoba interesa između branioca i branjenika, odnosno predstavlja etičku prepreku za pružanje odbrane i „jedinstvenom radnjom odbrane“ odnosno o „kontinuiranom radnjom odbrane“, a vezano za troškove postupka.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Šta se još isplaćuje uz naknadu izgubljene zarade?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – povod za pisanje ovog teksta su odredbe dva propisa, koji uređuju različite oblasti i naizgled nisu u direktnoj vezi, ali koje po mišljenju autora, predstavljaju problem u praksi.

PRIKAZI:
„Uređivanje odgovornosti advokata i pripravnika i namirenje duga prethodnom advokatu kao uslov pružanja pravne pomoći“, dipl. prav. Nikola Aleksić

„Ugovor o ortakluku u našem pravnom sistemu“, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

KOMENTARI:
„Bitno smanjena uračunljivost iz čl. 23 st. 3 KZ u sudskoj praksi“, Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji

REČ KOLEGE:
„Analiza procesnog položaja Zaštitnika građana u kontekstu Zakona o opštem upravnom postupku”, Ilija Rilaković, LL.M, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – bitno smanjena uračunljivost
II. Krivično procesno pravo.
II.1. Jedinstvene procesne radnje
II.2. Troškova prevoza branioca sopstvenim vozilom
III. Obligaciono pravo – ugovor o ortakluku
IV. Radno pravo – visina, umanjenje i sadržaj naknade izgubljene zarade
V. Novi pravni stav Vrhovnog kasacionog suda: Pravni interes prijemnika novčanog potraživanja
iz komunalnih delatnosti za izdavanje platnog naloga
VI. Praksa Ustavnog suda: Pravila i izuzeci kod prava na pravično suđenje lica koja nemaju svojstvo stranke
VII. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Obelodanjivanje podataka o privatnom licu

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.