Advokatska kancelarija: broj 76, decembar 2020.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

TEMA BROJA: Zajednička imovina i izvršenje, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – Tema broja ukazuje da odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju nije regulisano izvršenje na zajedničkoj imovini i da odsustvo iste regulative otvara brojna sporna pitanja i stvara osnov za neujednačenu sudsku praksu i brojne zloupotrebe izvršnih dužnika u odnosu na zajedničku imovinu.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Koliko može da traje rad na određeno vreme u slučaju statusne promene?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod teme za razmišljanje je Autentično tumačenje odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu koje je dala Narodna skupština Republike Srbije.

KOMENTARI:
„Nehat kao oblik vinosti predviđen u čl. 26 KZ“, Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji

„Odbacivanje zahteva stranke (član 92. ZUP-a)“, dipl. prav. Saša Kulić

REČ KOLEGE:
„Kako treba uraditi presudu”, Jordan V. Veličkov, advokat iz Niša

IZVOD OTVORENIH STAVKI – Na zahtev čitalaca objavljujemo najznačajnije odluke u vezi sa izvodom otvorenih stavki i to o pojmu, značaju, dokaznoj snazi i drugim pitanjima u vezi sa ovom ispravom nastalom u praksi, ali suštinski neregulisanoj propisima.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – nehat
II. Krivično procesno pravo – osuđujuća presuda
III. Radno pravo – prava zaposlenih kod promene poslodavca
IV. Izvod otvorenih stavki
V. Izmenjeni pravni stav Vrhovnog kasacionog suda: pravo na uvećanje plate zaposlenih u posebnim jedinicama MUP za suzbijanje organizovanog kriminala i otkrivanje ratnog zločina
VI. Praksa Ustavnog suda: uzimanje uzoraka za forenzičko-genetičku analizu

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.